Velg en side
Rapport fra Byggavfallskonferansen 2022

Rapport fra Byggavfallskonferansen 2022

Vi jobber hver dag med analyser av bygningsmaterialer for å avdekke miljøskadelige stoffer i byggavfall. Endelig var det mulig å møtes igjen til konferanse om dette temaet og den 16.-17. mars kunne jeg delta på Byggavfallskonferansen 2022 arrangert av NHP-nettverket...
Grunnvann som drikkevann

Grunnvann som drikkevann

I denne bloggartikkelen skal jeg hovedsakelig skrive om grunnvann og utfordringene knyttet til bruk av grunnvann som drikkevannskilde, men først vil jeg nevne noen betegnelser på vann. Vi har overflatevann som er alle typer ferskvann som finnes på overflaten av marka....
Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Tsjernobyl-ulykken i 1986 var en av de alvorligste atomkraftverkulykker i verdenshistorien. Den fikk også store konsekvenser for de geografiske områdene i Norge som ble rammet av radioaktivt nedfall etter ulykken.  Det gjaldt særlig områder i nordlige deler av...
Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Om XRD XRD røntgendiffraksjon er kort for X-Ray Diffraction. I en XRD-analyse blir prøven utsatt for en røntgenstråle med spesifikk kjent bølgelengde. Ethvert krystallinsk materiale vil gi et helt unikt fingeravtrykksmønster for dette materialet. Identifisering gjøres...