Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Kartlegging av luktutslipp

Nemko Norlab tilbyr helhetlig kartlegging av virksomheter som har behov for å måle og dokumentere luktutslipp til omgivelsene. Oppgaven er å definere de ulike relevante luktkildene ved å studere prosesser og utforming av virksomheten, og finne målemetoder for å kvantifisere de individuelle luktutslippene. Målsetningen for målestrategien er vanligvis utforming av en matematisk modell av luktutslippene i rom og tid, som kan benyttes videre til spredningsberegninger og risikovurderinger i henhold til nasjonale og europeiske retningslinjer.

Normalt måles lukt sensorisk, men vi vurderer om kjemiske målinger er mer kostnadseffektive og faglig forsvarlig. Målingene kan gjøres på de fleste tenkelige luktkilder – passive og aktive, overflater, volumkilder og punktkilder, diffuse og definerte.

Kartleggingen er til nytte for virksomheter som aldri har gjennomført en profesjonell luktvurdering, ved utvidelser og endringer, og for de som av andre årsaker ønsker en ny oppdatert og grundig vurdering. Spesielt er kartleggingen nødvendig når en virksomhet første gang får konsesjonskrav fra myndighetene på maksimal tillatt luktbelastning til omgivelsene, med krav om periodevis dokumentering av luktmålinger og spredningsberegninger.

Nemko Norlab tilbyr videre utførelse av målinger og analyser av måledata, og driver et laboratorium som er akkreditert etter norsk standard NS-EN 13725 for prøvetaking og sensorisk måling av lukt. Nemko Norlab har dessuten lang erfaring med beregninger av luktspredning til omgivelsene, spesielt i sammenheng med konsesjonssøknader til myndighetene. Vi kjenner derfor godt til det norske regelverket, og har deltatt blant annet i utformingen av veilederen for lukthåndtering som ble publisert februar 2013 av Miljødirektoratet (TA-3019). Analysene presenteres i en samlet rapport med spredningsberegninger og vurdering opp mot konsesjonskrav, eller som risikovurdering til internt bruk for fremtidig planlegging.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard