Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Avfall

Nemko Norlab gjennomfører de tester som er nødvendige i forbindelse med deponering av avfall. Ved å karakterisere avfallet tilstrekkelig sikrer man at avfallet legges på riktig deponi.

Avfallsprodusenter skal sørge for en såkalt basiskarakterisering av avfall før deponering. Vi utfører analyse av utgangsmaterialet og tilbyr utlekkingstester i henhold til Avfallsforskriften. Kravene for deponerbarhet ligger i stor grad på avfallets utlekkingsegenskaper og dette må derfor som oftest bestemmes. 

Analyser iht Avfallsforskriften kap. 9 vedlegg 2

Analyse av utgangsmateriale:

  • organiske miljøgifter (BTEX, mineralolje (C10-C40), PAH, PCB)
  • Metaller (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
  • TOC (organisk innhold)

Ristetest (NS-EN 12457) og kolonnetest (NS-EN 14405) med analyser av eluat:

  • pH
  • konduktvitet
  • DOC (løst organisk karbon)
  • fluorid, klorid og sulfat
  • 12 metaller (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)

Vi kan i tillegg tilby utvidet rapportering med vurdering av resultatene i forhold til grenseverdiene gitt for de ulike deponikategorier.

Ta kontakt ved spørsmål og evt. pristilbud!

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen