Velg en side

Akvakultur

Nemko Norlab har bred kompetanse og lang erfaring med labtjenester ovenfor oppdrettsnæring og akvakultur.

Vi har lenge levert akkrediterte analyser til bransjen og er utpekt av Mattilsynet som offentlig laboratorium innenfor fiskehelse.

Tjenester for akvakultur

ATPase-analyser

Nemko Norlab AS var det første laboratoriet som fikk innvilget akkreditering på analyse av ATPase-aktivitet, som smoltifiseringsparameter for settefiskbransjen.

Genteknologiske analyser

Nemko Norlab har lenge levert akkrediterte analyser til akvakulturbransjen og er utpekt som offentlig laboratorium innenfor fiskehelse.

Næringsmidler og fôr

Nemko Norlab tilbyr et bredt spekter av mikrobiologiske analyser av næringsmidler og fôr, fra råvare til ferdig produkt.

Miljøanalyser

Nemko Norlab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver.