Velg en side

Vann og vannforsyning

Vi leverer mikrobiologiske og kjemiske analyser til offentlige og private vannverk, og likeså vannanalyser for oppfølging av elver, bekker og resipient i henhold til Vanndirektivet.

Vi har mange års erfaring i å levere vannanalyser til et bredt spekter av kunder.

Nemko Norlab har gjennom flere tiår bistått kunder med både prøvetaking og analyse av drikkevann, rent vann, avløpsvann og sigevann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både mikrobiologiske, uorganiske og organiske analyser.

Tjenester innen vann og vannforsyning.

Drikkevann

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften får du utført akkreditert hos oss, vi har lang og god erfaring innenfor dette fagfeltet og utfører over 100.000 analyser av drikkevann hvert år.

Legionella

Nemko Norlab utfører laboratorieanalyser av legionella, og har lang erfaring med risikovurdering og prøveplaner. Vi arrangerer også legionella-kurs.

Miljøanalyser

Nemko Norlab har utstyr og kompetanse for å utføre både organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver.