Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Utslipp til luft

Nemko Norlab utfører akkrediterte målinger av utslipp til luft fra forbrenningsanlegg, prosessindustri, næringsmiddelindustri, krematorier og andre som har krav om å dokumentere utslipp. Virksomheter som selv overvåker sine utslipp benytter oss som uavhengig tredjepart.

Vi tilbyr prøvetaking, måling og analyse

  • Røykgassmengde og -temperatur
  • Støv og fuktinnhold
  • NOX, CO, TVOC, O2, CO2
  • SO2, HF, HCl, NH3, Hg og Metaller
  • Dioksiner/furaner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB, PAH, klorbenzen, klorfenoler
  • HCN, H2S, Cl2
  • VOC, enkeltkomponenter

Vi utfører også målinger for kalibrering av støvmålere, samt AST/QAL2-målinger i henhold til NS-EN 14181.

Rapportering

I utslippstillatelsene er det ofte gitt grenser for hvor store mengder av ulike komponenter det er tillatt å slippe ut. Måleresultatene blir sammenfattet i kortfattede og brukervennlige rapporter, der utslippene blir sammenlignet med krav i utslippstillatelsen. 

Kvalitet

Nemko Norlab tilbyr akkrediterte tjenester over et bredt felt innenfor utslippsmålinger. Vi som arbeider innen dette området, har lang og omfattende erfaring fra industri og offentlig næringsliv. 

 

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal

Morten Hogsnes

Morten Hogsnes

Avdelingsingeniør, Oslo

Utslipp til luft

 +47 952 47 167
morten.hogsnes

Jørgen Sivertsen Stavrum

Jørgen Sivertsen Stavrum

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Utslipp til luft og vann.

 +47 476 27 885
jorgen.stavrum