Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Miljøovervåking offshore

Nemko Norlab har lang erfaring fra analyser av sedimenter knyttet til miljøovervåking rundt oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

Akkreditert leverandør

Miljødirektoratet krever at operatørene på norsk sokkel vurderer påvirkningen av det marine liv som følge av borevirksomheten. Nemko Norlab samarbeider med DNV om både prøvetaking, kjemiske analyser og rapportering i forbindelse med slike undersøkelser. Vi har flere ti-års erfaring med miljøovervåking og tilbyr kvalitetssikrede og gode løsninger for bransjen. Rapportene fra overvåkingen blir nøye fulgt opp og evaluert av en uavhengig ekspertgruppe, utnevnt av Miljødirektoratet. Nemko Norlab er akkreditert for de aktuelle analysene.

Aktuelle analyseparametere er

  • Metaller inkl. kvikksølv
  • THC
  • PAH og NPD
  • Kornstørrelsesfordeling
  • TOC/TOM

Andre analyser kan utføres ved forespørsel.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Helene Tvete

Helene Tvete

Overingeniør, Oslo

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 995 15 667
helene.tvete