Velg en side

Årets vanndag den 22.03.21: Vann er vårt viktigste næringsmiddel

29. mar. 2021 | Blogg

Sist uke var det Verdens vanndag. Dette er en årlig FN-dag som markeres for å rette oppmerksomheten mot mangelen på rent drikkevann og hvor viktig vann er i våre liv.
Årets vanndag hadde tema «Valuing water» og ble gjennomført som et online arrangement, med millioner av deltakere på SoMe, men også et offisielt program der bl.a. FNs generalsekretær António Guterres sa: «For me, water means protection.  A well-managed water cycle – encompassing drinking water, sanitation, hygiene, wastewater, transboundary governance, the environment and more – means a defence against ill-health and indignity and a response to challenges from a changing climate and increasing global demand.»  For mer om vanndagen, sjekk ut emneknaggen #worldwaterday eller gå til https://www.worldwaterday.org/act.

Guterres snakket på et bakteppe av en verden der ca. 2,2 milliarder mennesker mangler tilgang til rent vann. I Norge er vi vant til å ha nærmest ubegrenset tilgang til rent og trygt drikkevann hver dag året rundt.  Ifølge SSB har 99,5 % av innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk vann av tilfredsstillende kvalitet mht. E.coli.

Men dette gjør seg ikke seg selv.  Det er mye arbeid, og mange steg og oppgaver som skal løses før vi har et godt og trygt drikkevann i springen på kjøkkenet vårt: kartlegging av drikkevannskilde; fremføring til et behandlingsanlegg der vannet blir renset, klargjort og kontrollert før det samles i basseng; og til slutt distribusjon til våre boliger.

Både kommunale og private vannverk må tilfredsstille kravene til kvalitet på drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriften. For å dokumentere drikkevannskvaliteten må vannverket få utført mikrobiologiske, fysikalske og kjemiske analyser av et akkreditert laboratorium gjennom hele året etter en oppsatt plan.

Vi i Nemko Norlab er et slikt akkreditert laboratorium.  Vi utfører hvert år tusenvis av analyser for E.coli og andre lovpålagte analyser. Det er ni av våre totalt 13 laboratorier som utfører mikrobiologiske analyser av vann (og næringsmidler).

Nemko Norlab er et resultat av mer enn tretti års jobbing med vannanalyser.  Det startet med de mikrobiologiske laboratoriene til ulike interkommunale næringsmiddeltilsyn i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.  Ifm. dannelsen av det statlige Mattilsynet i 2004, ble ikke disse overført til dette statlige tilsynet, men lagt inn under det nye laboratorieselskapet Kystlab.  Fokus for virksomheten var analyser av ulike typer vann, på oppdrag fra vannverk og privatpersoner. Nå heter vi Nemko Norlab, men analysene og oppgavene er de samme.  Jeg har vært med på hele denne reisen og har erfart at kvaliteten på drikkevannet i Norge har bedret seg mye i løpet av disse årene.

Jeg begynte med å skrive om Verdens vanndag og drikkevann. Jeg vil avslutte denne bloggartikkelen med en ganske kul (og totalt reklamefri) video «Vannets reise til laboratoriet», som vi i tidligere Kystlab fikk laget i 2012:  https://vimeo.com/55665678

Lurer du nå på hvordan kvaliteten er på ditt drikkevann? Det finner du enkelt ut ved å bestille en analysesjekk og levere en vannprøve til oss. Veiledning i prøvetaking og analysevalg får du av våre flinke fagfolk.

Anne Kristin Gussiås
Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Koordinator marked.