Velg en side

Næringsmiddel og fôr

Vi har i mange år utført analyser for næringsmiddel- og fôrindustrien.

Årelang erfaring av analyser for næringsmiddel- og fôrindustrien

Med våre moderne analysemetoder og instrumentpark tilbyr vi raske og sikre analyseresultater for en rekke parametere, slik som de sykdomsfremkallende bakteriene Listeria monocytogenes, Salmonella spp., E.coli og stafylokokker. Haster det for deg å få tilgang til egne resultater etter hvert som de er ferdige, så kan du logge deg inn via hjemmesiden vår til egne resultater i vår LIMS.

Tjenester for næringsmiddel og fôr-industrien

Næringsmidler og fôr

Nemko Norlab tilbyr et bredt spekter av mikrobiologiske analyser av næringsmidler og fôr, fra råvare til ferdig produkt.

Drikkevann

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften får du utført akkreditert hos oss, vi har lang og god erfaring innenfor dette fagfeltet og utfører over 100.000 analyser av drikkevann hvert år.

ATPase-analyser

Nemko Norlab AS var det første laboratoriet som fikk innvilget akkreditering på analyse av ATPase-aktivitet, som smoltifiseringsparameter for settefiskbransjen.

Genteknologiske analyser

Nemko Norlab har lenge levert akkrediterte analyser til akvakulturbransjen og er utpekt som offentlig laboratorium innenfor fiskehelse.