Velg en side

Kurs

Nemko Norlab har et bredt spekter av kurs innenfor klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Kurs

Nemko Norlab tilbyr klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Webinar om drikkevann

Webinar om drikkevann

Vi har tidligere arrangert egen «Vanndag», men på grunn av Koronasituasjonen har vi flyttet våre kurs inn i digitale klasserom. Våre fagpersoner inviterer nå sammen med en inspektør fra Mattilsynet til webinar med tema drikkevann.

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Matforpleining på offshoreinnretninger kan være sårbart. Dårlige hygienerutiner kan føre til at sykdomsfrembringende mikroorganismer spres med maten til et stort antall av mannskapet, med de konsekvenser dette vil medføre.

Legionella

Legionella

Nemko Norlab kan vise til lang erfaring og gode tilbakemeldinger med våre tidligere gjennomførte Legionellakurs.

Drikkevann offshore, e-læringskurs

Drikkevann offshore, e-læringskurs

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet – også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere godt og sikkert drikkevann.

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad