Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for næringsmidler og fôr, og for vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Næringsmidler og fôr

Nemko Norlab tilbyr et bredt spekter av analyser for næringsmidler og fôr, fra råvare til ferdig produkt. Vi tilbyr raske og sikre analysemetoder i henhold til gjeldende krav i standarder, forskrifter og forordninger. Vårt personell kan bidra med å sette opp et analysespekter som er tilpasset dine behov.

Næringsmiddeltrygghet

God styring og dokumentasjon på prosess og produkter gir økt konkurransekraft og troverdighet. Via vår kundeportal har du til enhver tid tilgang til dine resultater og prøver under arbeid.

Det er produsentene selv som skal utføre en risikovurdering og sette opp sitt analysebehov ut fra produksjon i henhold til Næringsmiddelhygieneforskriften.

Kvantitative mikrobiologiske analyser du får utført hos oss:

 • Totalantall bakterier (Kimtall 30 og 20 grader C )
 • Enterobacteriaceae
 • Koliforme bakterier
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • E. coli
 • Enterokokker
 • Koagulase positive stafylokokker/Staphylococcus aureus
 • Presumptive Bacillus cereus/Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Listeria monocytogenes/Listeria spp.
 • Campylobacter spp.
 • Mugg- og Gjærsopp
 • Melkesyrebakterier
 • Anaerobe sulfittreduserende bakterier/Sulfittreduserende clostridier
 • Kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier i fisk og fiskevarer

Patogene bakterier, kvalitativ analyse (påvist/ikke påvist):

 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes /Listeria spp.
 • Campylobacter spp.
 • Vibrio spp.

Vi utfører også identifisering av bakterier ved hjelp av Vitek2.  Les mer her.

Kjemiske analyser:

Vi tilbyr deklarasjon av næringsinnhold

 • Protein
 • Fett
 • Karbohydrater
 • Aske
 • Tørrstoff /vanninnhold
 • Energi (kJ/100g eller kcal/100g)

I tillegg kan vi bestemme innhold av evt. mineraler og spormetaller, fettsyreprofil, bestemmelse av sukkerarter, vitaminer, antibiotika, enten i egen organisasjon eller sammen med våre underleverandører.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, om du har spørsmål angående prøveuttak, emballasje, transportbetingelser, o.a.
Kontaktinformasjon til våre lokasjoner finner du på Nemko Norlab > adresser.

Følgeskjema til bruk ved prøveinnsending finner du her.

Siste signerte akkrediteringsdokument finnes på vår kvalitetsside. For fullstendig oversikt over våre akkrediterte analyser, ta kontakt med et av våre laboratorier. 

Rådgivning Trygg Mat

Vår avdeling for Rådgivning har eget personell for Trygg Mat. Ved behov for bistand med egenkontroll eller ved andre problemstillinger, leveres kundetilpassede og helhetlige produkter. Disse kan innbefatte eks. prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter oppdragsgivers behov.

Vi har utarbeidet en veileder tilpasset offshorepersonell for prøveuttak og forslag til analyseoppsett for næringsmiddelprøver. Kontakt vår rådgiver innen Trygg Mat Svein Gunnar Drabløs om du ønsker mer informasjon om denne.

Vi har e-læringskurs innen næringsmiddelhygiene. Disse kursene er listet på vår kursside. Kontakt vår rådgiver Rolf Erik Nustad for mer iformasjon.

Fett og fargeinnhold analyseres akkreditert for laksefisk

Vårt laboratorium på Frøya er et av få laboratorier som er akkreditert for dette.​

Farge leses av spektrofotometrisk ved 475 nm. Fargenivå vurderes også gjennom visuell måling ved hjelp av Salmofan. Hos oss kan du få utført analyser av NQC-snitt på individuelt nivå eller på samleprøver (5-10 fisk).

Metode for fettinnhold kan også benyttes på andre typer fisk, som makrell og sild. Ikke akkreditert metode.

Ta kontakt for nærmere avtale: Nemko Norlab, avd Frøya, 957 82 370, froya@nemkonorlab.com

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Title Address Description
Namdal
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
Nemko Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
Nemko Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Mosjøen
Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

Nemko Norlab AS
Vefsnveien 11
8656 Mosjøen

Tlf: 909 84 602
Epost: mosjoen

Fosen
Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

Nemko Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 Husbysjøen

Tlf: 950 91 420
Epost: fosen

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

Nemko Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Brønnøysund
Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

Nemko Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 Brønnøysund

Tlf: 910 07 170
Epost: bronnoysund

Frøya-Hitra
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

Nemko Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Tlf: 957 82 370
Epost: froya

Sunnmøre
Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

Nemko Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19
6080 Gurskøy

Tlf: 924 78 692
Epost: sunnmore

Molde
Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

Nemko Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 Molde

Tlf: 924 79 892
Epost: molde

Surnadal
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

Nemko Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Tlf: 71 65 55 70
Epost: surnadal