Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Analyse av bygningsmaterialer

Mange av dagens bygninger inneholder stoffer og materialer som kan være skadelige for mennesket og miljøet. I forbindelse med riving eller renovering av gamle bygg er det derfor nødvendig å kartlegge om det finnes miljøfarlige stoffer i de materialene som skal håndteres. Dersom dette gjøres i forkant av rivearbeidet unngås ubehagelige overraskelser underveis i prosjektet.

Vi tilbyr følgende analyser

 • Asbest
  plater, gulvfliser, lim, rørisolasjon, tetningsmasse m.m.
 • PCB
  vindu, maling, betong, fugemasse m.m.
 • Cr-VI (seksverdig krom)
  betong
 • PAH/kreosot
  trevirke, svart fugemasse, maling m.m.
 • Tungmetaller
  maling, impregnert trevirke m.m.
 • Ftalater
  gulvebelegg, plast m.m.
 • Bromerte flammehemmere
  isolasjonsmaterialer, tekstiler m.m.
 • KFK/HKFK
  isolasjon fra kjøleenheter

Hvorfor velge Nemko Norlab

Nemko Norlab har lang erfaring fra kartlegging av miljøfarlige materialer i bygg og tilbyr de kjemiske analysene som er nødvendig. I tillegg kan vi gi råd i forbindelse med uttak av prøver og også håndtering av massene.

Vi har erfarne ingeniører, moderne utstyr og kan garantere god kvalitet og hurtig respons på våre tjenester.

Vi leverer akkrediterte asbestanalyser og er aktive deltakere i Forum for miljøkartlegging og sanering.

Aktuell info fra Miljødirektoratet

 

Hos Nemko Norlab er det kort vei til råd og informasjon.
Ved spørsmål – ta kontakt med våre fagfolk!

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Gruppeleder, Mo i Rana

Asbest, mikroskopi

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Vilde Frydenlund

Vilde Frydenlund

Avdelingsingeniør, Oslo

Organiske analytisk kjemi, byggprøver

 +47 993 98 998
vilde.frydenlund