Velg en side

Landbasert industri

Vår lange tilknytning til flere av Norges største industriklynger, og flere ti-års samarbeid med norsk industri, har gitt oss både bred og dyp kompetanse.

Nemko Norlab har i mange tiår levert tjenester til kunder innen industri og prosess.

Nemko Norlab tilbyr en rekke tjenester spesialtilpasset norsk industri. Fra prøvetaking og analyse av råvarer til prosessprøver, mellomprodukt og ferdigvarer, tilbyr vi faglig innsikt samt standardiserte og kundetilpassede analyser. Vi hjelper våre kunder til å prestere i global konkurranse – i deres verdensmesterskap!

Med de vel definerte krav og standarder som foreligger innen miljøområdet gir vi råd, prøvetar og måler både utslipp til luft, vann og jord/sediment og arbeidsmiljø. Selvsagt kan vi også deponi, avfallskarakteriseringer og regelverk på området. Sertifiserte yrkeshygienikere og Norges største gruppe for utslippsmålinger gjør tjenestespekteret komplett. Vi dekker hele landet og leverer til avtalt tid og pris.

Tjenester for industri

Industrielle analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter.

Spesialanalyser

Vi leverer både organiske- og uorganiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer rundt omkring i Norge.

Utslipp til luft

Vi har som uavhengig faginstans gjennom lang tid utført kontroll av utslipp til luft for små og store bedrifter.

Utslipp til vann

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene.

Avfallskarakterisering - rådgivning

Nemko Norlab kan gi råd om hvordan tilfredsstille krav i Avfallsforskriften, samt fremgangsmåte for påkrevd dokumentasjon for basiskarakterisering og deponering av avfall.

Kartlegging av luktutslipp - rådgivning

Nemko Norlab tilbyr helhetlig kartlegging av virksomheter som har behov for å måle og dokumentere luktutslipp til omgivelsene.

Arbeidsmiljø og inneklima

Nemko Norlab har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklima-undersøkelser.

Støvmåling i uteluft

Nemko Norlab har gjennom en årrekke foretatt målinger av støvnedfall og svevestøv i uteluft.