Velg en side

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Solarier, tatovering og hulltaking, frisør og hudpleie

Lokaler som benyttes til solarium, virksomheter som driver med tatovering og hulltaking samt virksomheter som jobber med pleie av hår eller hud, er alle omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Solarier

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Meldeplikt

Virksomhet med solarium har meldeplikt til kommunen. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Meldeskjema finner du her

Virksomheten skal i tillegg melde fra til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Les mer på direktoratets hjemmesider.

Tatovering og hulltaking

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Godkjenningsplikt

Virksomhetsansvarlig skal sende søknad ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er godkjent tidligere. Det må også sendes godkjenningssøknad ved eierskifte, flytting av lokalene eller ved gjennomføring av større ominnredninger.

Søknadsskjema finner du her

 

Frisør og hudpleie

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller hud er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Meldeplikt

Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunen før de tas i bruk, eller dersom virksomheten ikke er meldt tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Meldeskjema finner du her

 

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver, Molde

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver, Molde

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos