Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Produsert vann

Vi leverer akkrediterte analyser av samtlige påkrevde analyseparametere ved miljøundersøkelser av produsert vann.

Lang erfaring

Nemko Norlab har flere års erfaring fra analyser av produsert vann fra ca. 40 installasjoner på norsk sokkel. Undersøkelsene utføres to ganger pr. år og følger strenge krav fra oljeselskapene og Miljødirektoratet.

Aktuelle analyseparametre

  • Tungmetaller
  • Olje i vann
  • PAH og NPD
  • BTEX
  • Organiske syrer
  • Alkylfenoler

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen