Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for næringsmidler og fôr, og for vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Friluftsbad / badevannkvalitet

Kontroll av badevannskvalitet gjøres i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern av den enkelte kommune. Det er ikke enkelt å bedømme badevannskvaliteten ut fra en enkeltprøve, den bør bedømmes ut fra resultater på badevannsprøver målt over flere år.

Prøvetaking og parametre

Prøver kan tas både fra ferskvann, saltvann og brakkvann, og i badesesongen bør uttakene være ukentlige og helst starter prøvetakingen før badesesongen er i gang.

For å bedømme den bakteriologiske standarden av badeplassene brukes parameterne

  • E.coli
  • Intestinale enterokokker

I enkelte tilfeller måles også pH, farge og turbiditet. Temperatur i vannet, værforhold (vind, nedbør o.l.) og tidspunkt for flo og fjære bør noteres ved prøvetaking.

For bedømmelse av badevannskvaliteten, se EUs badevannsdirektiv eller «Vannkvalitetsnormer for friluftsbad IK-21/94».

Se også Forskrift om miljørettet helsevern.

Har du spørsmål, ta kontakt med en av våre laboratorier. Oversikt finnes her.

 

Norsk Akkreditering