Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Inneklima

Nemko Norlab har lang erfaring med inneklimaundersøkelser. Våre yrkeshygienikere har solid kompetanse innen fagfeltet, og kan tilby analyser og målinger av utvalgte parametre. Ved inneklimaundersøkelser vurderer vi resultatene i forhold til Folkehelsas ”Anbefalte faglige normer for inneklima”, samt Arbeidstilsynets veiledning om inneklima på arbeidsplassen.

Skreddersøm ut fra behov

Ut ifra de opplysningene vi får tilpasser vi måleprogram til hver enkelt problemstilling.
Vi utfører prøvetaking og målinger, men leier også ut prøvetakingsutstyr og gir veiledning for gjennomføring av prøvetakingen. Vi sammenfatter analyse- og måleresultatene i informative og brukervennlige rapporter hvor resultatene blir vurdert i forhold Folkehelsas «Anbefalte faglige normer for inneklima», samt Arbeidstilsynets veiledning om inneklima på arbeidsplassen. Dersom kunden kun vil ha måleresultat, leverer vi enkel rapport.

Inneklima

  • CO2, luftfuktighet og temperatur
  • VOC (flyktige organiske forbindelser)
  • Mugg og råte
  • Radon
  • Støv
  • Lydmålinger, etterklang, trinnlyd, lydgjennomgang

Produkter i nettbutikk

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Porsgrunn

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland

Lilian Karlsen

Lilian Karlsen

Yrkeshygieniker, Oslo

Arbeidsmiljø og inneklima.

  +47 984 21 192 
lilian.karlsen