Velg en side

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Vårt arbeid med miljørettet helsevern

Nemko Norlab har siden 2004 arbeidet med miljørettet helsevern for flere kommuner.

Vi har i dag avtale med følgende kommuner om tilsyns- og godkjenningsordninger innen miljørettet helsevern:

  • Aure
  • Averøy
  • Frøya
  • Gjemnes
  • Hitra
  • Hustadvika
  • Smøla

I tillegg til tilsyns- og godkjenningsordningene får kommunene tilgang til et kompetansenettverk og elektroniske skjema- og meldetjenester.

Ønsker din kommune et samarbeid med oss?

Ta kontakt på miljorettet.helsevern@nemkonorlab.com, se eventuelt kontaktinformasjon nederst på siden.

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos