Velg en side

Kontakt oss

Industri og kjemi

Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Anja Gull

Anja Gull

Gruppeleder/ kvalitetsansvarlig industri og kjemi

Kvalitetsansvar, metodeutvikling, miljøanalyser

 +47 413 14 447
anja.gull

 

Siw Torild Olderskog Vordal

Siw Torild Olderskog Vordal

Ingeniør, Mo i Rana

Mikrobiologiske og kjemiske analyser

 +47 909 72 551
siw.vordal

Lars Jacob Angelsen

Lars Jacob Angelsen

Gruppeleder Glomfjord

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 480 38 890
lars.angelsen

Eliza Buøy

Eliza Buøy

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Kvalitetssikring, metodeutvikling, industrielle analyser

 +47 401 99 155
 eliza.buoy

 

Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen

 

Lene Sivertsen

Lene Sivertsen

Tekniker, Mo i Rana

Miljøanalyser

 +47 955 55 069
lene.sivertsen

Ingunn Hilton

Ingunn Hilton

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Metodeutvikling og industrielle analyser

 +47 920 87 728
ingunn.hilton

​Kjemi og material

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Katharina Scheidl

Katharina Scheidl

Gruppeleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 466 26 117​

katharina.scheidl

 

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll

Kaia Fladsrud Skøien

Kaia Fladsrud Skøien

Avdelingsingeniør, Oslo

Organisk analytisk kjemi.

 +47 452 01 656
kaia.skoien

Helene Tvete

Helene Tvete

Overingeniør, Oslo

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 995 15 667
helene.tvete

Maria Hestholm Hillersøy

Maria Hestholm Hillersøy

Avdelingsingeniør, Porsgrunn

Elementbestemmelser, ICP-OES, ICP-MS, CV-AFS.

 +47 980 52 636
maria.hestholm.hillersoy

Robert Gibala

Robert Gibala

Avdelingsingeniør, Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi, metodeutvikling, ICP-OES, ICP-MS

 +47 900 60 751
robert.gibala

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbestanalyser, mikroskopi

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Lars Ivan Markås

Lars Ivan Markås

Ingeniør, Mo i Rana

Asbest, Mikroskopi

 +47 415 67 348
lars.markaas

Miljø

Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Porsgrunn

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Lilian Karlsen

Lilian Karlsen

Yrkeshygieniker, Oslo

Arbeidsmiljø og inneklima

  +47 984 21 192 

lilian.karlsen

Stine Fagerdal (permisjon)

Stine Fagerdal (permisjon)

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal

Morten Hogsnes

Morten Hogsnes

Avdelingsingeniør, Oslo

Utslipp til luft

 +47 952 47 167
morten.hogsnes

Jørgen Sivertsen Stavrum

Jørgen Sivertsen Stavrum

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Utslipp til luft og vann.

 +47 476 27 885
jorgen.stavrum

Marit-Kristine Tangvik

Marit-Kristine Tangvik

Måletekniker, Oslo

Frank Nyland

Frank Nyland

Måletekniker, Mo i Rana

Utslipp til luft og vann

 +47 902 64 166
frank.nyland

Harald Borud

Harald Borud

Ingeniør, Oslo

Byggkartlegging, støvnedfall

+47 465 42 112
harald.borud

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver, Molde

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver, Molde

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos

Mat, miljø og veterinærmedisin

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin, Namdal

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Cathrine Nasvik Haga

Cathrine Nasvik Haga

Gruppeleder Kristiansund / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 975 32 192
cathrine.haga

Ann Kristin Høstmark Gule

Ann Kristin Høstmark Gule

Gruppeleder Molde / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 17 459
ann.gule

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias

Asbjørg Heimstad

Asbjørg Heimstad

Avdelingsingeniør, Brønnøysund

Kvalitetsansvarlig Brønnøysund avd. Mat, miljø og veterinærmedisin.

 +47 910 07 170

asbjørg.heimstad

Lars Löfvenberg, PhD

Lars Löfvenberg, PhD

Overingeniør, Namdal

Fiskehelse. Smoltifisering. Genteknologi, Enzymkinetikk. Metodeutvikling/-validering. Fagansvarlig veterinærmedisin.

 +47 909 73 975
lars.lofvenberg

Marit Midtsian

Marit Midtsian

Gruppeleder Frøya og Surnadal / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 928 39 925
marit.midtsian

Gro Anita Nordhaug

Gro Anita Nordhaug

Gruppeleder Sunnmøre / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 404 00 509
gro.nordhaug

Torill Aune Vatn

Torill Aune Vatn

Gruppeleder Fosen / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 93 965
torill.vatn

Unni Bratland

Unni Bratland

Gruppeleder Brønnøysund

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 92 941
unni.bratland

Alina Frantsen

Alina Frantsen

Group Leader Namdal / Quality manager

Microbiological and chemical analyses

 +47 948 14 088
alina.frantsen

Administrasjon og marked

Eigil Dåbakk

Eigil Dåbakk

Adm. dir.

Eva Selnes

Eva Selnes

Økonomi- og administrasjonssjef

Preben Aune

Preben Aune

Avdelingsleder MMV, Driftssjef Nemko Norlab

Randi Fjellheim

Randi Fjellheim

Regnskap, administrasjon og marked

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef

Monica Hagen

Monica Hagen

Kvalitet- og HMS-sjef

Grim Gjønnes

Grim Gjønnes

Utviklingssjef

Lone Grønbech

Lone Grønbech

Salgssjef

John Olav Langfjell

John Olav Langfjell

Servicekoordinator