Velg en side

Kontakt oss

Industri og kjemi
Kjemi og material
Miljø
Mat, miljø og veterinærmedisin
Administrasjon og marked

Industri og kjemi

Linda Heian

Linda Heian

Avdelingsleder industri og kjemi

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 995 19 645
linda.heian

Eliza Buøy

Eliza Buøy

Gruppeleder miljølab, Mo i Rana

Kvalitetssikring, metodeutvikling, miljøanalyser

 +47 401 99 155
 eliza.buoy

 

Siw Torild Olderskog Vordal

Siw Torild Olderskog Vordal

Ingeniør, Mo i Rana

Mikrobiologiske og kjemiske analyser

 +47 909 72 551
siw.vordal

Lars Jacob Angelsen

Lars Jacob Angelsen

Gruppeleder Glomfjord

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 480 38 890
lars.angelsen

Ingunn Hilton

Ingunn Hilton

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Metodeutvikling og industrielle analyser

 +47 920 87 728
ingunn.hilton

Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen

 

Lene Sivertsen

Lene Sivertsen

Tekniker, Mo i Rana

Miljøanalyser, kalkanalyser

 +47 955 55 069
lene.sivertsen

Kaia Mathea Nersund Steinhaug

Kaia Mathea Nersund Steinhaug

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Uorganisk analytisk kjemi, XRF

 +47 480 65 457
kaia.steinhaug

​Kjemi og material

Hege Karlsen

Hege Karlsen

Avdelingsleder Kjemi og material

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 412 06 644
hege.karlsen

Katharina Scheidl

Katharina Scheidl

Gruppeleder Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi

 +47 466 26 117​
katharina.scheidl

 

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll

Kaia Fladsrud Skøien

Kaia Fladsrud Skøien

Avdelingsingeniør, Oslo

Organisk analytisk kjemi.

 +47 452 01 656
kaia.skoien

Helene Tvete

Helene Tvete

Overingeniør, Oslo

Organisk analytisk kjemi, miljøovervåkning

 +47 995 15 667
helene.tvete

Robert Gibala

Robert Gibala

Avdelingsingeniør, Porsgrunn

Uorganisk analytisk kjemi, metodeutvikling, ICP-OES, ICP-MS

 +47 900 60 751
robert.gibala

Lars Ivan Markås

Lars Ivan Markås

Ingeniør, Mo i Rana

Asbest, Mikroskopi

 +47 415 67 348
lars.markaas

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbestanalyser, mikroskopi

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Vilde Frydenlund

Vilde Frydenlund

Avdelingsingeniør, Oslo

Organiske analytisk kjemi, byggprøver

 +47 993 98 998
vilde.frydenlund

Miljø

Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Porsgrunn

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker, Mo i Rana

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Lilian Karlsen

Lilian Karlsen

Yrkeshygieniker, Oslo

Arbeidsmiljø og inneklima

  +47 984 21 192 
lilian.karlsen

Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal

Morten Hogsnes

Morten Hogsnes

Avdelingsingeniør, Oslo

Utslipp til luft

 +47 952 47 167
morten.hogsnes

Jørgen Sivertsen Stavrum

Jørgen Sivertsen Stavrum

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Utslipp til luft og vann.

 +47 476 27 885
jorgen.stavrum

Marit-Kristine Tangvik

Marit-Kristine Tangvik

Måletekniker, Oslo

Frank Nyland

Frank Nyland

Måletekniker, Mo i Rana

Utslipp til luft og vann

 +47 902 64 166
frank.nyland

Harald Borud

Harald Borud

Ingeniør, Oslo

Byggkartlegging, støvnedfall

+47 465 42 112
harald.borud

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver, Molde

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver, Molde

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos

Mat, miljø og veterinærmedisin

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin, Namdal

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Cathrine Nasvik Haga

Cathrine Nasvik Haga

Gruppeleder Kristiansund / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 975 32 192
cathrine.haga

Ann Kristin Høstmark Gule

Ann Kristin Høstmark Gule

Gruppeleder Molde / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 17 459
ann.gule

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias

Asbjørg Heimstad

Asbjørg Heimstad

Avdelingsingeniør, Brønnøysund

Kvalitetsansvarlig Brønnøysund avd. Mat, miljø og veterinærmedisin.

 +47 910 07 170
asbjørg.heimstad

Lars Löfvenberg, PhD

Lars Löfvenberg, PhD

Overingeniør, Namdal

Fiskehelse. Smoltifisering. Genteknologi, Enzymkinetikk. Metodeutvikling/-validering. Fagansvarlig veterinærmedisin.

 +47 909 73 975
lars.lofvenberg

Marit Midtsian

Marit Midtsian

Gruppeleder Frøya og Surnadal / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 928 39 925
marit.midtsian

Gro Anita Nordhaug

Gro Anita Nordhaug

Gruppeleder Sunnmøre / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 404 00 509
gro.nordhaug

Torill Aune Vatn

Torill Aune Vatn

Gruppeleder Fosen / kvalitetsansvarlig

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 93 965
torill.vatn

Unni Bratland

Unni Bratland

Gruppeleder Brønnøysund

Mikrobiologiske og kjemiske analyser.

 +47 482 92 941
unni.bratland

Alina Frantsen

Alina Frantsen

Group Leader Namdal / Quality manager

Microbiological and chemical analyses

 +47 948 14 088
alina.frantsen

Administrasjon og marked

Eigil Dåbakk

Eigil Dåbakk

Adm. dir.

Eva Selnes

Eva Selnes

Økonomi- og administrasjonssjef

Preben Aune

Preben Aune

Avdelingsleder MMV, Driftssjef Nemko Norlab

Randi Fjellheim

Randi Fjellheim

Regnskap, administrasjon og marked

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef

Monica Hagen

Monica Hagen

Kvalitet- og HMS-sjef

Grim Gjønnes

Grim Gjønnes

Utviklingssjef

Lone Grønbech

Lone Grønbech

Salgssjef

Anja Gull

Anja Gull

Quality Compliance & Systems Manager

John Olav Langfjell

John Olav Langfjell

Servicekoordinator