Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Industrielle analyser

Nemko Norlab har kvalitetssikret råvaremottak, prosesser og ferdigprodukter for industri og bergverk i flere tiår. Vi tar prøver av, preparerer og foretar kjemiske analyser og er med i utviklingen fra råmateriale til ferdig produkt. Etter hvert har vi utviklet allsidig kompetanse på analysemetoder og problemløsninger over flere felt.

Analyser

Vi utfører analyser på hoved- og sporelementer i metalliske og oksydiske materialer. Eksempler på prøvetyper:

 

 • Lav- og høylegert stål
 • Kopper- og nikkellegeringer
 • Aluminium og aluminiumslegeringer
 • Støpejern
 • Ferrosilisium
 • Silisiumkarbid og silikastøv
 • Bergarter, malmer og mineraler
 • Mineralgjødsel
 • Salter
 • Katalysatormaterialer
 • Kull og koks
 • Vassdragskalk og landbrukskalk
 • Kvarts og bauxitt
 • Diverse slagger

Instrumentlaboratorier

Vi har en rasjonell håndtering av så vel serieanalyser som behandling av mindre prøveserier og enkeltprøver i en velutstyrt våtkjemisk lab og i en høyteknologisk instrumentlab. Vi har også et godt utvalg av utstyr for preparative metoder.

Instrumentlaboratorier omfatter bl.a :

 • Røntgen fluorescens spektrometri (XRF)
 • Røntgen diffraksjon spektrometri (XRD)
 • Optisk emisjonsspektrometri (OES)
 • Atomabsorbsjon spektrometri (CV-AAS)
 • Atomfluorescens spektrometri (CV-AFS)
 • Induktiv koblet plasma optisk emisjonsspektrometri (ICP-OES)
 • Induktiv koblet plasma massespektrometri (DRC ICP-MS, QQQ ICP-MS og SF ICP-MS)
 • Ionekromatografi (IC)
 • Forbrenningsinstrumenter: elementbestemmelse C, S, O og N
 • Termogravimetri med kalorimetri (TGA-DSC)
 • Scanning elektronmikroskopi  med elementanalyse (SEM)
 • Gasskromatografi (GC/FID, GC/MS, HS GC/MS og GC/MS/MS)

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen

 

Linda Heian

Linda Heian

Department manager Industry and Chemistry

Inorganic analytical chemistry

 +47 995 19 645
linda.heian