Velg en side

Bygg og anlegg

Kartlegging av bygg og grunn, og Norges kanskje raskeste, sikre analyse av asbestprøver.

Raske bestemmelser av miljøfarlige stoffer i byggematerialer, arbeidsmiljøundersøkelser og andre miljøspørsmål.

Vi vet at det ofte haster. Vi tilbyr derfor bestemmelse av asbest med markedets raskeste leveringstid – ned til en time fra vi har prøven i hende. Våre oversiktlige rapporter viser resultatet basert på den beste analyseteknikken. Vi utfører også bestemmelse av organiske miljøgifter og tungmetaller i bygningsmaterialer, og i tillegg undersøkelser av jord, vann og sedimenter. Svaret på hvordan forurensningssituasjonen er får du hos oss. Vi tilbyr også arbeidsmiljøundersøkelser og rådgivning med sertifiserte yrkeshygienikere.

Tjenester for entreprenører

Miljøkartlegging av bygg

Nemko Norlab er sentral i Forum for miljøkartlegging og sanering, og har over flere år kartlagt bygg som skal renoveres og rives.

Analyse av bygningsmaterialer

Nemko Norlab har lang erfaring fra kartlegging av miljøfarlige materialer i bygg.

Asbest

Nemko Norlab har lang erfaring og meget god kompetanse innen alle former for fiberundersøkelser med SEM.

Utslipp til vann

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene.

Miljøanalyser

Organiske og uorganiske analyser i en rekke miljøprøver, det være seg kommunalt- eller industrielt avløpsvann, sigevann fra deponier, forurenset jord, slam og sediment, arbeidsmiljøprøver eller emisjonsløsninger.