Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Asbest

Vårt laboratorium leverer akkrediterte asbestanalyser. Nemko Norlab har lang erfaring og meget god kompetanse innen alle former for fiberundersøkelser med elektronmikroskop (SEM). Vårt personell holder høyt nivå innenfor prepareringsteknologi og anvendelse av elektronmikroskop (SEM).

Helsefare

Det er påvist at innånding av asbestfiber kan medføre helserisiko. I 1985 ble bruk av asbestholdig materiale forbudt gjennom asbestforskriftene (forskrift til arbeidsmiljøloven, best. nr. 235). Forskriftene omfatter også sanering og håndtering av asbestholdig materiale.

Ofte brukt

Asbest er fellesbetegnelsen på en gruppe naturlig forekommende mineralfibre. Asbest ble hyppig anvendt som brannhemmende og isolerende tilsetning i mange ulike materialer, deriblant bygningsplater, rørisolasjon, gulvbelegg, avrettingsmasse, rotorer og filter.

Vi bistår med prøvetaking, asbestkartlegging og friskmelding av bygg.

 

  • Vi betjener kunder innen offentlig forvaltning, byggherrer, konsulenter, entreprenører, asbestsaneringsfirmaer og andre.
  • Vi utfører prøvetaking av luft, støv og materialer, og formidler utstyr for egen prøvetaking.
  • Nemko Norlab leverer akkrediterte asbestanalyser.
  • Vi har markedets raskeste responstid på asbestanalyser.
  • Rapportering utføres raskt og effektivt med moderne IT–løsninger tilpasset kundens behov.
  • Våre medarbeidere har bred erfaring som konsulenter ved asbestsanering.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging.

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør

Asbestanalyser, byggkartlegging, SEM-undersøkelser

 +47 941 04 300
jorn.rossvoll

Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbestanalyser, mikroskopi

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Lars Ivan Markås

Lars Ivan Markås

Ingeniør, Mo i Rana

Asbest, Mikroskopi

 +47 415 67 348
lars.markaas