Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu setter krav til offentlige bassengbad i Norge. Nemko Norlab har lang erfaring med analysering av bassengvann.

Forskrift

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu setter krav til offentlige bassengbad i Norge. Les på Lovdata.

Skal du ta ut prøve, kontakt lab for å få veiledning til prøveuttak og prøveflasker.

Vannet i bassenget skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassenget.

Ved bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametere med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å hold oversikt over bassengvannets kvalitet og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassenget.

Dårlige hygieniske forhold kan blant annet føre til infeksjoner og utslett.

   

  Følgende parametere skal kontrolleres regelmessig:

  Parameter: Grenseverdier:
   Fargetall 5 mg/l Pt
   Turbiditet 0,5 FTU
   pH-verdi 7,2-7,6
   Kimtall 37°C (Totalantall bakterier) 10 cfu/ml
   Pseudomonas aeruginosa 0 cfu/100 ml
   Kjemisk oksygenforbruk -KOF-Mn 4 mg/l O

  Parametre som bør kontrolleres regelmessig:

  • Koliforme bakterier
  • Termotolerante bakterier / E.coli
  • Intestinale enterokokker
  • Alkalitet
  • Fritt klor
  • Bundet klor

  I tillegg skal dusjanlegg være helsemessige trygge og driver av badeanlegget skal sørge for forebygging av vekst og spredning av Legionella bakterier.

  Våre laboratorier i avd. mat, miljø og veterinærmedisin tar imot bassengprøver og utføre de lovpålagte analysene.

  Pseudomonas aeruginosa er sykdomsfremkallende for mennesker og kan gi luftveisinfeksjoner, infeksjon i sår, øyne, ører og urinveier og magebesvær.

  Slekten Pseudomonas trives godt i vann og man vil kunne finne den på fuktige steder.

  Utførelse

  Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften kan du få utført hos Nemko Norlab. Ta kontakt for informasjon og utsendelse av prøveemballasje.

  Følgeskjema finner du på vår skjema-side.

   

  • Nemko Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
  • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
  • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
  • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
  • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
  Norsk Akkreditering
  Title Address Description
  Namdal
  Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

  Besøk:
  Nemko Norlab AS, Namdal
  Axel Sellægs veg 3
  7805 Namsos

  Brev:
  Nemko Norlab AS, Namdal
  Postboks 433 Sentrum
  7801 Namsos

  Tlf: 950 11 613
  Epost: namdal

  Mosjøen
  Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

  Nemko Norlab AS
  Vefsnveien 11
  8656 Mosjøen

  Tlf: 909 84 602
  Epost: mosjoen

  Fosen
  Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

  Nemko Norlab AS, Fosen
  Sørfjordveien 170
  7113 Husbysjøen

  Tlf: 950 91 420
  Epost: fosen

  Kristiansund
  Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

  Nemko Norlab AS, Kristiansund
  Wilhelm Dalls vei 50
  6511 Kristiansund

  Tlf: 924 79 492
  Epost: kristiansund

  Brønnøysund
  Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

  Nemko Norlab AS, Brønnøysund
  Lenningsveien 27
  8900 Brønnøysund

  Tlf: 910 07 170
  Epost: bronnoysund

  Frøya-Hitra
  Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

  Nemko Norlab AS, Frøya
  Nordfrøyveien 413
  7260 Sistranda

  Tlf: 957 82 370
  Epost: froya

  Sunnmøre
  Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

  Nemko Norlab AS, Sunnmøre
  Industrivegen 19
  6080 Gurskøy

  Tlf: 924 78 692
  Epost: sunnmore

  Molde
  Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

  Nemko Norlab AS, Molde
  Eikremsvingen 4
  6422 Molde

  Tlf: 924 79 892
  Epost: molde

  Surnadal
  Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

  Nemko Norlab AS, Surnadal
  Svartvassvegen 2
  6650 Surnadal

  Tlf: 71 65 55 70
  Epost: surnadal

  Johan Ahlin

  Johan Ahlin

  Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

  Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

   +47 918 84 727
  johan.ahlin

  Anne Kristin Gussiås

  Anne Kristin Gussiås

  Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

  Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

   

   +47 901 17 895
  anne.kristin.gussias