Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Bassengvann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu setter krav til offentlige bassengbad i Norge. Nemko Norlab har lang erfaring med analysering av bassengvann.

Forskrift

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu setter krav til offentlige bassengbad i Norge. Les på Lovdata.

Skal du ta ut prøve, kontakt lab for å få veiledning til prøveuttak og prøveflasker.

Vannet i bassenget skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassenget.

Ved bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametere med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å hold oversikt over bassengvannets kvalitet og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassenget.

Dårlige hygieniske forhold kan blant annet føre til infeksjoner og utslett.

 

Følgende parametere skal kontrolleres regelmessig:

Parameter: Grenseverdier:
 Fargetall 5 mg/l Pt
 Turbiditet 0,5 FTU
 pH-verdi 7,2-7,6
 Kimtall 37°C (Totalantall bakterier) 10 cfu/ml
 Pseudomonas aeruginosa 0 cfu/100 ml
 Kjemisk oksygenforbruk -KOF-Mn 4 mg/l O

Parametre som bør kontrolleres regelmessig:

  • Koliforme bakterier
  • Termotolerante bakterier / E.coli
  • Intestinale enterokokker
  • Alkalitet
  • Fritt klor
  • Bundet klor

I tillegg skal dusjanlegg være helsemessige trygge og driver av badeanlegget skal sørge for forebygging av vekst og spredning av Legionella bakterier.

Våre laboratorier i avd. mat, miljø og veterinærmedisin tar imot bassengprøver og utføre de lovpålagte analysene.

Pseudomonas aeruginosa er sykdomsfremkallende for mennesker og kan gi luftveisinfeksjoner, infeksjon i sår, øyne, ører og urinveier og magebesvær.

Slekten Pseudomonas trives godt i vann og man vil kunne finne den på fuktige steder.

Utførelse

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften kan du få utført hos Nemko Norlab. Ta kontakt for informasjon og utsendelse av prøveemballasje.

Følgeskjema finner du på vår skjema-side.

 

  • Nemko Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser. Kontakt oss for fullstendig oversikt over akkrediterte tjenester.
  • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
  • Vi kan tilby tjenester utover vårt akkrediteringsomfang, så som prøvetaking og vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
  • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Title Address Description
Namdal
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
Nemko Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
Nemko Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Mosjøen
Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

Nemko Norlab AS
Vefsnveien 11
8656 Mosjøen

Tlf: 909 84 602
Epost: mosjoen

Fosen
Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

Nemko Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 Husbysjøen

Tlf: 950 91 420
Epost: fosen

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

Nemko Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Brønnøysund
Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

Nemko Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 Brønnøysund

Tlf: 910 07 170
Epost: bronnoysund

Frøya-Hitra
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

Nemko Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Tlf: 957 82 370
Epost: froya

Sunnmøre
Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

Nemko Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19
6080 Gurskøy

Tlf: 924 78 692
Epost: sunnmore

Molde
Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

Nemko Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 Molde

Tlf: 924 79 892
Epost: molde

Surnadal
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

Nemko Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Tlf: 71 65 55 70
Epost: surnadal

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin, Namdal

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias