Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for næringsmidler og fôr, og for vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Kontroll av koronavirus (SARS-CoV-2) i avløpsvann

Nemko Norlab AS har nå etablert en metode for overvåking av koronavirus i befolkningen ved å analysere avløpsvann. Metoden er PCR-basert og vil være svært ressursbesparende, følsom og pålitelig, og kostnadene er relativt lave.

Bakgrunn

Infiserte mennesker utskiller så mye virus i avløpsvannet at det kan oppdages ved PCR. PCR er den samme sensitive metodikk som er brukt under pandemien for å bekrefte Covid-19.

Mengden virus i avløpsvann tilsvarer ofte mer enn det som gir positive resultater i direkte tester fra nese og munn(1). Vaksinerte smittebærere, og smittede uten symptomer, bidrar også til virus i avløpsvann.

Prøvetaking og analyser

Prøver som analyseres er av avløpsvann. Ingen prøver tas direkte fra mennesker.

Avløpsvann kan analyseres parallelt med tester som utføres direkte i prøver fra mennesker, men kan også brukes alene som overvåking når antallet smittede forventes å være lavt.

Metoden brukes allerede i flere land i Europa og i USA, og resultatene, som ofte tilsvarer infeksjonsnivået i befolkningen, brukes for å kunne følge utviklingen av pandemien.

(1) Wu FQ et al., SARS-CoV-2 titers in wastewater are higher than expected from clinically confirmed cases. medRxiv. 2020. pmid:32694130

En avtale med oss medfører

Ved å la Nemko Norlab analysere prøvene, er resultatene klare bare noen få dager etter at prøvene er sendt til laboratoriet.

Rask rapportering betyr at dere får testresultater som tilsvarer den aktuelle infeksjonssituasjonen.

Denne formen for overvåking medfører mye lavere kostnader enn når prøvetakingen skjer på individnivå, og reduserer også tidsforbruket. Metoden er godt egnet for de som ønsker å følge utviklingen, og være tidlig ute ved en eventuell oppbygging til utbrudd.

Avløpsprøver kan leveres til alle våre lokasjoner. Kontaktinfo og adresser finnes her.

Ønsker du en prat med en av våre fagpersoner, se kontaktinfo nedenfor.

Norsk Akkreditering
Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Lars Löfvenberg, PhD

Lars Löfvenberg, PhD

Overingeniør

Fiskehelse. Smoltifisering. Genteknologi, Enzymkinetikk. Metodeutvikling/-validering. Fagansvarlig veterinærmedisin.

 +47 909 73 975
lars.lofvenberg