Velg en side

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

Badeanlegg

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med gjeldende forskrifter:

Meldeplikt

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen.
Meldeskjema finner du her

Internkontroll

Det skal etableres internkontrollsystem som sikrer systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver, Molde

Miljørettet helsevern og inneklima.

 +47 924 78 292
rolf.erik.nustad

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver, Molde

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos