Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Avfallskarakterisering

Nemko Norlab kan gi råd om hvordan tilfredsstille de kravene som finnes i Avfallsforskriften og hvordan gå frem for å få på plass den dokumentasjonen som kreves i forbindelse med basiskarakterisering og deponering av avfall.

Det stilles krav til deponiene om kontroll av avfallet før det kan legges på deponi, og det stilles krav til produsenten av avfallet om å dokumentere miljøkvaliteten av avfallet.

Nemko Norlab tilbyr kjemiske analyser av materialet for å avklare om materialet er farlig avfall og utfører også utlekkingstesting etter internasjonale standarder i henhold til avfallsforskriften.

Ved utlekkingstesting simuleres utlekkingsforløpet  i deponiene. Eksempel på kvalitetskrav ved deponiene er maksimumsverdier for utlekking av metaller og salter. Det er også angitt maksimumsverdier for innhold av organisk materiale i et materiale som skal deponeres.

Analyser iht Avfallsforskriften kap. 9 vedlegg 2

Analyse av utgangsmateriale:

  • organiske miljøgifter (BTEX, mineralolje (C10-C40), PAH, PCB)
  • Metaller (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
  • TOC (organisk innhold)

Ristetest (EN 12457) og kolonnetest (EN14405) med analyser av eluat:

  • pH
  • konduktvitet
  • DOC (løst organisk karbon)
  • fluorid, klorid og sulfat
  • 12 metaller (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn)

I forbindelse med testene tilbys en vurdering av resultatene og det gjøres en sammenligning av resultatene fra analysene og utlekkingstestene med grenseverdier gitt i avfallsforskriften. Ut fra dette vil avfallet bli klassifisert og kunden får en oversiktlig og lettlest rapport med resultater og konklusjoner.

Nemko Norlab kan i tillegg gi instruksjoner for prøvetaking eller evt. utføre prøvetaking for kunden.

Ta kontakt ved spørsmål!

Norsk Akkreditering
Hanne Marit Henriksen

Hanne Marit Henriksen

Avdelingsingeniør

Industrielle analyser, avfallskarakterisering

 +47 971 41 768
hanne.henriksen

 

Wenche Brennbakk

Wenche Brennbakk

Markedssjef