Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Miljøkartlegging av bygg

I forbindelse med nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall har det vært fokus på kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger. Nemko Norlab er sentral i Forum for miljøkartlegging og sanering, og har over flere år kartlagt bygg som skal renoveres og rives. Byggematerialer undersøkes med hensyn på asbest, PCB, PAH og andre miljøfarlige stoffer, i tråd med veiledere fra Miljødirektoratet.

Lang erfaring

Nemko Norlab har lang erfaring fra kartlegging og analyse av miljøfarlige materialer i bygg og leverer også rådgivningstjenester knyttet til kartleggingen. Vi har sentral godkjenning kl 3 for prosjektering av miljøsanering gitt av Direktoratet for Byggkvalitet. Vår erfaring gir oss en unik kompetanse for å gi råd i slike saker, for utførelse av prøvetaking i henhold til TEK10 og kjemiske analyser.

Avfallsplan

I følge avfallsforskriften kreves det avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for prosjekter ved rehabilitering som overskrider 100 m², riving av bygning og deler av bygning som overskrider 100 m² bruksareal eller renoveringsprosjekter som genererer mer enn 10 tonn bygge- og riveavfall.

Avfallsplan kreves for oppføring, samt utvidelse av bygning som omfatter mer enn 300 m² bruksareal, eller dersom det genererer mer enn 10 tonn avfall. For å utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse må det gjøres en kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger og konstruksjoner.

Kartlegging av forurensning i grunnen kan også inngå i en miljøsaneringsbeskrivelse og Molab er behjelpelig med å lage planer for både feltarbeid, laboratorieundersøkelse og klassifisering av jord. Vi kan gi råd i forbindelse med prøvetaking og gjøre risikovurdering i henhold til lover og veiledere.

Kravet til avfallsplan og miljøsanering ligger under Plan og bygningsloven og kommunen skal føre tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser er utarbeidet og følges.

Ta gjerne kontakt med våre fagfolk ved spørsmål!

 

Produkter i nettbutikk

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Silje Michaelsen

Silje Michaelsen

Gruppeleder, Mo i Rana

Asbest, mikroskopi

 +47 932 46 694
silje.michaelsen

 

 

Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging

 +47 976 88 954
orjan.jamtli