Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Trygg mat

Nemko Norlab leverer tjenester innen kvalitetssikring til næringsmiddelbedrifter og jobber etter HACCP-prinsippet. I tillegg har vi varierte hygienekurs som er tilpasset den enkelte bedrift.

Prøvetaking av næringsmidler offshore

Vi har utarbeidet en veileder for prøvetaking av næringsmidler offshore.

  • Hvordan tenke matsikkerhet om bord i et fartøy?
  • Hvordan skal vi tolke resultater fra laboratorieprøver?
  • Hva gjøres når uhellet er ute?

Nemko Norlab har over flere år mottatt verdifulle spørsmål som dette fra våre offshorekunder. Gjennom bedriftsinterne kurs for forpleiningssjefer, stuerter og medicer har vi møtt på flere praktiske problemstillinger som har utfordret oss. Derfor har vi nå utarbeidet en veileder i prøvetaking og kvalitetssikring, hvor vi forsøker å besvare disse spørsmålene.

Veilederen er ment som et verktøy for å komme i gang eller utvikle og forbedre arbeidet som allerede gjøres på dette området, og inneholder blant annet:

  • Risikoer ved tilberedning og servering av mat
  • Hvordan etablere kontrollplaner inkl. relevante laboratorieanalyser av næringsmidler?
  • Hvilke laboratorieanalyser bør benyttes?
  • Hvordan tolke resultatene?
  • Veiledning i å finne årsak
  • Hvordan gjøre tiltak?
Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos