Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Luktmåling

Nemko Norlabs luktaktivitet har sitt utspring fra SI/SINTEF i Oslo og arbeidet på dette feltet har pågått siden midten av 1970-tallet. Det har skjedd mye innenfor fagfeltet siden den gang. Vi utfører per i dag luktmålinger og evalueringer for forskjellige industrier, slik som avfalls- og restprodukthåndtering, farmasøytisk og vann og avløp.

NS-EN 13725

For luktmålinger gjelder norsk standard NS-EN 13725, og Nemko Norlab er akkreditert av NA for prøvetaking og analyse i henhold til standarden. Der hvor norsk standard ikke strekker til, benytter vi retningslinjer fra andre europeiske myndigheter. Vi gjennomfører luktmålinger fra passive og aktive punktkilder og arealkilder, og evaluerer luktemisjon knyttet til håndtering av luktende masser. Luktstyrke bestemmes sensorisk i vårt laboratorium i Oslo innen 30 timer etter prøvetaking, med et panel bestående av 4 godkjente deltakere til enhver analyse.

 

Krav til maksimal lukt settes i forhold til beregnet ulempe hos mest berørte nabo. Derfor er det ofte nødvendig å utføre spredningsberegninger i sammenheng med luktmålinger. Nemko Norlab tilbyr også spredningsberegninger i henhold til myndighetenes krav, i tillegg til utforming av prøvetakingsplan for luktmålinger, og risikovurderinger ved nyetablering eller endring av virksomheter.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Karina Ødegård

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø

Luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger

 +47 924 34 858
karina.odegard

Marit-Kristine Tangvik

Marit-Kristine Tangvik

Måletekniker, Oslo