Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Materialkarakterisering

Vi har kompetanse og utsyr for å analysere alt fra legeringsinnhold til asbestholdige byggematerialer. Hvis du har et materiale med ukjent opprinnelse eller kjemisk sammensetning, hjelper vi til med å finne svaret. Vi har rask leveringstid på rutineundersøkelser og har god erfaring med å tilpasse tester etter behov.

Scanning Electron Microscope (SEM)

Vårt mikroskopilaboratorium huser to skanning elektronmikroskop utstyrt med detektor for energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDS). Dette gjør at vi både kan oppdage og analysere partikler og fibre med diameter mindre enn 1 µm. Vi har stor fleksibilitet og rask responstid på SEM-analyser.

Partikkelanalyse

Vi har programvare for kvantitativ analyse av blant annet partikkelstørrelse og kjemisk sammensetning. Automatisk bildebehandling gjør at vi kostnadseffektivt kan analysere prøver med langt flere partikler enn tidligere. Vi kan bidra med å kvantifisere kjente partikler samt å kartlegge og identifisere ukjente partikler.

Asbest

Vi benytter SEM for å undersøke materialprøver og luftprøver for asbestfibre, noe som gir gode og pålitelige resultater. Vi analyser alle asbestprøver lokalt ved vårt akkrediterte laboratorium i Mo i Rana. For mer informasjon om asbest og asbestundersøkelser, trykk her.

Kjemisk analyse

Våre kjemiske laboratorier har lang erfaring med industrielle analyser. For informasjon om hvilke analyser vi tilbyr, trykk her.

Legeringssammensetning

Kjemisk analyse av legeringsinnhold kan være en viktig del av produksjonskontroll eller skadeundersøkelse. Vi tilbyr kjemisk analyse av legeringsinnhold som en integrert del av  vår materialtesting.

SEM detalj

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Ørjan Jamtli

Ørjan Jamtli

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging

 +47 976 88 954
orjan.jamtli

Jørn Røssvoll

Jørn Røssvoll

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Asbest, Byggkartlegging, Mikroskopi

 +47 971 04 300
jorn.rossvoll