Velg en side
Legionella

Legionella

Legionellakurs Nemko Norlab har i en årrekke arrangert Legionellakurs. Det planlegges kurs/webinar våren 2023. Målgruppen for kurset vil være enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging....