Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for næringsmidler og fôr, og for vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Legionella

Nemko Norlab har gjennom flere tiår bistått kunder med både prøvetaking og analyse av drikkevann, rent vann, avløpsvann og sigevann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både mikrobiologiske, uorganiske og organiske analyser.

Legionella

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i overflatevann og jordsmonn i lave konsentrasjoner. Legionella har gunstige oppvekstsvilkår i rør med stillestående vann og temperatur 20-50°C. Der blir det dannet biofilm som Legionellabakterier og amøber trives godt i. Det er viktig at man har gode forebyggende rutiner som gjennomspyling av sjelden brukte tappepunkt ukentlig og gjør tiltak som å fjerne blindrør i det interne rørledningsnettet for å hindre dannelse av biofilm. Varmtvannsbereder må også holder høy nok temperatur (minst 70 °C) til at Legionellabakterier ikke trives der.

Smitte

Legionella smitter via aerosol som er små vanndråper man puster ned i lungene. Dette kan skje når vannet kommer ut i dusjen og du puster inn disse små aerosolene.

Sykdomsbilder

Legionellabakterier kan gi to mulige sykdomsbilder. Den ene er legionærsykdom som gir alvorlig lungebetennelse og de mest utsatte er personer med nedsatt immunforsvar og eldre personer. Den andre sykdommen kalles pontiac-feber og ligner en mild form for influensa.

Nemko Norlab

Nemko Norlab utfører laboratorieanalyser av Legionella. Vårt laboratorium i Kristiansund utfører analysen akkreditert etter dyrkingsmetoden NS-EN ISO 11731, mens laboratoriet i Namdal utfører med PCR metode. Har man behov for en hurtig screening om det finnes Legionellabakterier i systemet er PCR metoden å foretrekke. Ellers anbefaler vi dyrkingsmetoden til ordinære prøveuttak, men denne metoden tar lengre tid. Kontakt vårt fagpersonell (lenke) for mer informasjon.

Folkehelseinstituttets veileder anbefaler at man analyserer for Kimtall 36°C samtidig som for Legionella. Det er ingen direkte sammenheng mellom de to parameterne, men kimtallet (totalt antall bakterier og sopp) kan anses som en generell hygieneparameter og gi en indikasjon på om biofilm er etablert eller under utvikling i ledningsnettet.

Vi har personell som har erfaring med å utføre en gjennomgang av rørsystemet og utføre en risikovurdering sammen med driftspersonell for å sette opp en prøveplan.

Kursing

Vi har lang erfaring med å arrangere Legionella-kurs. Ta kontakt for tilbud.

Prøvetaking

For prøvetaking av vann trenger du en steril vannflaske på 1 liter. Denne prøveemballasjen inngår i vår analysepris og du får flaske og prøvetakingsveiledning ved besøk eller henvendelse til en av våre lokaliteter.

Legionellakurs

Nemko Norlab har i en årrekke arrangert Legionellakurs.

På grunn av Koronasituasjonen flytter vi kursene våre inn i digitale klasserom. I disse tider hvor vårt fokus er på sårbare grupper samt å ikke belaste vårt helsevesen unødig, blir det spesielt viktig å sikre at man ikke får tilfeller av lungesykdom forårsaket av Legionellabakterien. Dette er også aktuelt nå med tanke på at dusjer har stått ubrukt over lengre tid.

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

Målsetning

Etter gjennomført kurs, skal deltagerne kunne gå i gang med risikokartlegging ved egen virksomhet. Noe som blant annet innbefatter å identifisere problemområder, ta ut dusjvannprøver og å finne de rette tiltakene.

Kursholdere

Foredragsholdere fra B&B Consulting
Anne Kristin Gussiås, Fagansvarlig mikrobiologi, Nemko Norlab
Svein G Drabløs, Fagansvarlig rådgiver, Nemko Norlab

Kursinnhold og gjennomføring

Kurset strekker seg over 3 timer, og har følgende innhold:

  • Regelverket
  • Legionellabakterien
  • Internt vannfordelingsnett
  • Mikrobiologisk prøvetaking
  • Risikovurdering

Foredragene og kursbevis blir tilsendt etter endt kurs.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Title Address Description
Namsos
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
Nemko Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
Nemko Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

Nemko Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Laboratorier for legionella

Ved spørsmål vedrørende legionella så kan du ta kontakt med en av våre kontorer som har ekspertise på dette feltet.

Svein Gunnar Drabløs

Svein Gunnar Drabløs

Avdelingsrådgiver, Molde

Rådgiver Miljørettet helsevern. Kurs/rådgivning Næringsmiddelhygiene, HACCP, Internkontroll matindustri.

 +47 92 47 90 92
svein.drablos