Velg en side

Olje & gass

Vi har i mange år gjort materialtesting, miljøanalyser og annet for olje- og gassnæringen og har solid kompetanse innen områdene.

Årelang erfaring av miljøanalyser offshore og moderne laboratorier for driftsanalyser.

Miljøovervåkning offshore har Nemko Norlab bedrevet siden 90-tallet. Sedimentundersøkelser, der prøvene hentes i Nordsjøen, Barentshavet eller Norskehavet har lagt grunnen for inngående kompetanse på problemområdene. Siden 2000-tallet har vi rutinemessig og utført både arbeidsmiljøundersøkelser/analyser og analyser av produsert vann fra en rekke installasjoner. 

Nemko Norlab er et av Norges største selskap innen kvalifisering og testing av sveiseprosedyrer. I vår testlab og på vårt mekaniske verksted utfører vi de aller fleste destruktive tester i henhold til NORSOK, ASTM eller annen spesifikasjon. Fra vårt mikroskopi- og kjemiske laboratorium tilbyr vi komplette mikroundersøkelser i tillegg til inngående skadeundersøkelser etter brudd og materialfeil.

Tjenester for olje & gass

Produsert vann

Vi leverer akkrediterte analyser av samtlige påkrevde analyseparametere ved miljøundersøkelser av produsert vann.

Miljøovervåking offshore

Nemko Norlab har mer enn 20 års erfaring fra analyser av sedimenter knyttet til miljøovervåking rundt oljeinstallasjoner på norsk sokkel.

Arbeidsmiljø og inneklima

SINTEF Norlab har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklima-undersøkelser.

SEM tjenester

Scanning elektronmikroskop er et hovedverktøy ved undersøkelse av asbestholdige materialer og skade.

Utslipp til vann

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene.

Norsk Akkreditering