Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for næringsmidler og fôr, og for vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Drikkevann

Nemko Norlab har gjennom flere tiår bistått kunder med både prøvetaking og analyse av drikkevann, rent vann, avløpsvann og sigevann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både mikrobiologiske, uorganiske og organiske analyser.

Analyse av drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevann er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Bestemmelser om drikkevann gis i Drikkevannsforskriften. Vi bruker drikkevann i matlaging, skylling av frukt, grønnsaker og renhold av utstyr og produksjonsmiljø. Gjennomsnittlig bruker hver person 150-200 liter per døgn.

Bestemmelser om drikkevann og kvalitetskrav gis i Drikkevannsforskriften(lenke). Den omfatter all drikkevannsforsyning fra råvann til rentvann, både gjennom ledningsnett til boliger, i produksjonsbedrifter til transportmidler som busser, fly og skip. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til forbruker.

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften får du utført akkreditert hos oss, vi har lang og god erfaring innenfor dette fagfeltet og utfører over 100.000 analyser av drikkevann hvert år. 

Vi tilbyr

 • Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften (Råvann, Analyser i prøvegruppe A og B, samt plantevernmidler)
 • Behjelpelig med farekartlegginger og prøveplaner tilpasset det enkelte vannverks størrelse og forsyningskapasitet
 • Utsendelse av egnet prøveemballasje og transportkasse

For at vannet skal bli regnet som drikkebart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Eksempelvis:

  Mikrobiologiske analyser

  • Kimtall (totalantall bakterier og sopp)
  • Koliforme bakterier
  • E. coli
  • Intestinale enterokokker
  • Clostridium perfringens

  Kjemiske analyser

  • pH
  • Farge
  • Turbiditet
  • Ledningsevne/Konduktivitet
  • Metall- og mineralanalyser som kobber, jern, mangan, natrium, kalsium osv.

  I tillegg skal en sensorisk analyse (lukt og smak) gjennomføres.

  Se oversikt over vårt akkrediteringsomfang: TEST 070

  Utførelse

  Prøveemballasje får du ved henvendelse til oss, det sikrer riktig prøveflaske til de ulike analysene. Det er viktig at vannprøver etter uttak oppbevares og transporteres kjølig til laboratoriet, helst samme dag og senest neste dag.

  Prøvetakingsveiledning og følgeskjema finner du i vår kundeportal.

   

  • Nemko Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
  • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
  • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
  • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
  • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
  Norsk Akkreditering
  Title Address Description
  Namsos
  Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

  Besøk:
  Nemko Norlab AS, Namdal
  Axel Sellægs veg 3
  7805 Namsos

  Brev:
  Nemko Norlab AS, Namdal
  Postboks 433 Sentrum
  7801 Namsos

  Tlf: 950 11 613
  Epost: namdal

  Mosjøen
  Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

  Nemko Norlab AS
  Vefsnveien 11
  8656 Mosjøen

  Tlf: 909 84 02
  Epost: mosjoen

  Fosen
  Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

  Nemko Norlab AS, Fosen
  Sørfjordveien 170
  7113 Husbysjøen

  Tlf: 950 91 420
  Epost: fosen

  Kristiansund
  Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

  Nemko Norlab AS, Kristiansund
  Wilhelm Dalls vei 50
  6511 Kristiansund

  Tlf: 924 79 492
  Epost: kristiansund

  Brønnøysund
  Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

  Nemko Norlab AS, Brønnøysund
  Lenningsveien 27
  8900 Brønnøysund

  Tlf: 910 07 170
  Epost: bronnoysund

  Frøya
  Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

  Nemko Norlab AS, Frøya
  Nordfrøyveien 413
  7260 Sistranda

  Tlf: 957 82 370
  Epost: froya

  Sunnmøre
  Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

  Nemko Norlab AS, Sunnmøre
  Industrivegen 19
  6080 Gurskøy

  Tlf: 924 78 692
  Epost: sunnmore

  Molde
  Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

  Nemko Norlab AS, Molde
  Eikremsvingen 4
  6422 Molde

  Tlf: 924 79 892
  Epost: molde

  Surnadal
  Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

  Nemko Norlab AS, Surnadal
  Svartvassvegen 2
  6650 Surnadal

  Tlf: 71 65 55 70
  Epost: surnadal

  Laboratorier for drikkevann

  Ved spørsmål vedrørende drikkekvann så kan du ta kontakt med en av våre kontorer som har ekspertise på dette feltet.

  Johan Ahlin

  Johan Ahlin

  Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

  Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

   +47 918 84 727
  johan.ahlin

  Anne Kristin Gussiås

  Anne Kristin Gussiås

  Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

  Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

   

   +47 901 17 895
  anne.kristin.gussias