Velg en side

Mikrobiologi

Vi leverer et bredt spekter av mikrobiologiske analyser for næringsmidler og fôr, og for vann og avløp tilpasset kundens produkter og behov.

Drikkevann

Nemko Norlab har gjennom flere tiår bistått kunder med både prøvetaking og analyse av drikkevann, rent vann, avløpsvann og sigevann. Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredsstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både mikrobiologiske, uorganiske og organiske analyser.

Analyse av drikkevann

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevann er ferskvann som er ment å kunne drikkes av mennesker. Bestemmelser om drikkevann gis i Drikkevannsforskriften. Vi bruker drikkevann i matlaging, skylling av frukt, grønnsaker og renhold av utstyr og produksjonsmiljø. Gjennomsnittlig bruker hver person 150-200 liter per døgn.

Bestemmelser om drikkevann og kvalitetskrav gis i Drikkevannsforskriften(lenke). Den omfatter all drikkevannsforsyning fra råvann til rentvann, både gjennom ledningsnett til boliger, i produksjonsbedrifter til transportmidler som busser, fly og skip. Formålet med forskriften er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til forbruker.

Analyser omfattet av Drikkevannsforskriften får du utført akkreditert hos oss, vi har lang og god erfaring innenfor dette fagfeltet og utfører over 100.000 analyser av drikkevann hvert år. 

Vi tilbyr

 • Kjemiske, mikrobiologiske og fysiske parametere i henhold til Drikkevannsforskriften (Råvann, Analyser i prøvegruppe A og B, samt plantevernmidler)
 • Behjelpelig med farekartlegginger og prøveplaner tilpasset det enkelte vannverks størrelse og forsyningskapasitet
 • Utsendelse av egnet prøveemballasje og transportkasse

For at vannet skal bli regnet som drikkebart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Eksempelvis:

Mikrobiologiske analyser

 • Kimtall (totalantall bakterier og sopp)
 • Koliforme bakterier
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens

Kjemiske analyser

 • pH
 • Farge
 • Turbiditet
 • Ledningsevne/Konduktivitet
 • Metall- og mineralanalyser som kobber, jern, mangan, natrium, kalsium osv.

I tillegg skal en sensorisk analyse (lukt og smak) gjennomføres.

Se oversikt over vårt akkrediteringsomfang: TEST 032

Utførelse

Prøveemballasje får du ved henvendelse til oss, det sikrer riktig prøveflaske til de ulike analysene. Det er viktig at vannprøver etter uttak oppbevares og transporteres kjølig til laboratoriet, helst samme dag og senest neste dag.

Prøvetakingsveiledning og følgeskjema finner du i vår kundeportal.

 

 • Nemko Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser.
 • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
 • Vi kan tilby utvidet rapportering med vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
 • Vi kan bistå ved prøvetaking dersom kunden har behov for det.
 • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.
Norsk Akkreditering
Title Address Description
Namsos
Axel Sellægs veg 3, 7800 Namsos, Norge

Besøk:
Nemko Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 Namsos

Brev:
Nemko Norlab AS, Namdal
Postboks 433 Sentrum
7801 Namsos

Tlf: 950 11 613
Epost: namdal

Mosjøen
Vefsnvegen 11, 8656 Mosjøen, Norge

Nemko Norlab AS
Vefsnveien 11
8656 Mosjøen

Tlf: 909 84 02
Epost: mosjoen

Fosen
Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, Norge

Nemko Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 Husbysjøen

Tlf: 950 91 420
Epost: fosen

Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund, Norge

Nemko Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 Kristiansund

Tlf: 924 79 492
Epost: kristiansund

Brønnøysund
Lenningsveien 27, 8900 Brønnøysund, Norge

Nemko Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 Brønnøysund

Tlf: 910 07 170
Epost: bronnoysund

Frøya
Nordfrøyveien 413, 7260 Sistranda, Norge

Nemko Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Tlf: 957 82 370
Epost: froya

Sunnmøre
Industrivegen 19, 6080 Gurskøy, Norge

Nemko Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19
6080 Gurskøy

Tlf: 924 78 692
Epost: sunnmore

Molde
Eikremsvingen 4, 6422 Molde, Norge

Nemko Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 Molde

Tlf: 924 79 892
Epost: molde

Surnadal
Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal, Norge

Nemko Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Tlf: 71 65 55 70
Epost: surnadal

Laboratorier for drikkevann

Ved spørsmål vedrørende drikkekvann så kan du ta kontakt med en av våre kontorer som har ekspertise på dette feltet.

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Anne Kristin Gussiås

Anne Kristin Gussiås

Avdelingsingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin

Kvalitetsansvarlig mikrobiologi. Mikrobiologiske analyser vann og næringsmidler. Koordinering marked.

 +47 901 17 895
anne.kristin.gussias