Velg en side
Nytt webinar om drikkevann 02.03.2022

Nytt webinar om drikkevann 02.03.2022

Vi har tidligere arrangert egen «Vanndag», men på grunn av Koronasituasjonen har vi flyttet våre kurs inn i digitale klasserom. Våre fagpersoner inviterer nå sammen med en inspektør fra Mattilsynet til webinar med tema drikkevann. Kursdato er 2.mars kl. 09:00-12:00....
Nytt webinar om drikkevann 02.03.2022

Webinar om drikkevann

Målgruppe Målgruppen for kurset er Vannverkseiere, enhetsledere, driftsansvarlige, teknisk personell, prøvetakere, tilsynspersonell og eventuelt andre som har med drikkevann å gjøre. Målsetting Etter gjennomført kurs, skal deltagerne ha fått mer kjennskap til...
Webinar om Legionella 16.02.2022

Webinar om Legionella 16.02.2022

Våre fagpersoner inviterer nå til nytt webinar med tema Legionella. Kursdato er 16.februar kl. 09:00-12:00. Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er...