Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Utslipp til vann

Nemko Norlab har gjennom flere tiår bistått industribedrifter og kommuner med både prøvetaking og kjemisk analyse av avløpsvann, sigevann og rent vann.

Komplette analysepakker

Vi tilbyr komplette analysepakker som tilfredstiller de stadig skjerpede kravene fra myndighetene. Dette gjelder både uorganiske og organiske analyser.

  • Nemko Norlab er et akkreditert laboratorium og tilbyr en lang rekke akkrediterte analyser. Kontakt oss for fullstendig oversikt over akkrediterte tjenester.
  • Vi benytter akkrediterte underleverandører etter behov.
  • Vi kan tilby tjenester utover vårt akkrediteringsomfang, så som prøvetaking og vurdering av analyseresultatene opp mot evt. grenseverdier.
  • Vi tilbyr oversendelse av prøveflasker i returemballasje uten tillegg i pris.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Stine Fagerdal

Stine Fagerdal

Gruppeleder/avdelingsingeniør

Utslipp til luft og vann

 +47 906 23 405
stine.fagerdal

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør Mat, miljø og veterinærmedisin, Namdal

Kvalitetsansvarlig kjemisk analyse. Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp.

 +47 918 84 727
johan.ahlin

Jørgen Sivertsen Stavrum

Jørgen Sivertsen Stavrum

Avdelingsingeniør, Mo i Rana

Utslipp til luft og vann.

 +47 476 27 885
jorgen.stavrum