Velg en side

Kvalitet, godkjenninger og sertifiseringer

Vi vil møte våre kunders behov og forventninger.

Nemko Norlab vil møte våre kunders behov og forventninger innen testing og rådgivning, og jobber for riktig kvalitetssikring i alle ledd. Våre produkter og tjenester oppfyller våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden.

Kvalitetspolitikk

Ledelsen i Nemko Norlab forplikter seg til å overholde kravene i bedriftens styringssystem og kontinuerlig arbeide for å gjøre styringssystemet bedre og tilpasset vår virksomhet. Vi skal ha en virksomhet som er kvalitetssikret i alle ledd. Det skal legges til rette for at selskapets medarbeidere skal ha fokus på kvalitetssikring og godt innarbeidede rutiner for å følge prosedyrer i styringssystemet.

Styringssystemet for bedriften skal bidra til en kontinuerlig forbedringsprosess og selskapet skal jobbe for å fremme:

  • Rask responstid til våre kunder
  • Kompetanse på stedet
  • Kunnskap om markedet
  • Tverrfaglig miljø

Ledelsen skal kontinuerlig jobbe for at alle medarbeidere har et eierskap til styringssystemet og det skal tilstrebes en styrt kvalitet på alle analysetjenester.

Vi skal være upartiske og unnvike alle interessekonflikter mellom arbeid og det personlige, spesielt i forhold til kunder og /eller leverandører.

Vi skal identifisere og forstå våre kunders behov gjennom nær dialog og kontakt med kunden, på alle nivå i bedriften.

Kunden skal oppleve at vi leverer våre produkter/tjenester i henhold til gjeldende avtaler og vi skal være kundens foretrukne samarbeidspartner.

Ledelsen forplikter seg videre til å overholde kravene gitt i NS-EN ISO/IEC 17025 og de til enhver tid aktuelle og gjeldende forskrifter og kravdokumenter utarbeidet av Norsk Akkreditering.

Det legges vekt på å fremme en åpen bedriftskultur der alle avvik og klager oppfattes som et område for forbedring.

Alle ansatte skal motiveres til å avdekke og jobbe med forbedringspotensialer.

Miljøsertifisering

Vi tar vårt miljøavtrykk på alvor og har rutiner på plass for å minske det. Nemko Norlab er nå også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Akkreditering

Kundens tillit til våre leveranser er fundamentet for vår eksistens. Kvalitet skal derfor kjennetegnes i alt det vi gjør.

Vårt kvalitetssystem er enkelt, oversiktlig og logisk oppbygd. Hver enkelt medarbeider benytter seg av dette systemet i sitt daglige arbeid hvor det kvalitetsmessige arbeidet utføres i praksis.

Vi skal kjennetegnes ved å forstå kundens behov og levere det som kunden etterspør.

Vårt kvalitetssystem er godkjent av Norsk Akkreditering som benytter standarden NS-EN ISO 17025 som grunnlag for sin godkjennelse.

Laboratorier som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 17025 tilfredsstiller også NS-EN ISO 9001:2015, da denne standarden samsvarer med og utgjør en del av kravelementene i NS-EN ISO 17025. NS-EN ISO 17025 inneholder imidlertid mange krav til teknisk kompetanse som ikke er dekket i NS-EN ISO 9001:2008.

Nemko Norlab ble akkreditert første gang 15.03.1996 etter NS-EN ISO 17025 med akkrediteringsnummer P032. Nemko Norlab er akkreditert innenfor fagområdene kjemisk analyse, mikrobiologi, veterinærmedisin og miljømåling. Aktiviteten er fordelt på 12 geografiske enheter, Mo i Rana (hovedkontor), Glomfjord, Brønnøysund, Namdal, Fosen, Frøya, Molde, Kristiansund, Surnadal, Sunnmøre, Oslo og Porsgrunn. Vi har fleksibel akkreditering og akkrediteringsomfanget kan avvike noe fra oversikten på Norsk Akkreditering sin nettside. For fullstendig informasjon kontakt ditt laboratorium.

Samsvarserklæring

Etter ønske eller behov fra våre kunder, gjennomfører vi vurdering av samsvar iht. krav i NS-EN ISO 17025:2017 §7.8.6. Se vedlegg for beskrivelse av beslutningsregel simpel aksept / delt risiko som blir benyttet ved erklæring om samsvar.

Sentral godkjenning

Nemko Norlab har sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering.

Prekvalifisert leverandør

Nemko Norlab er validert av og registrert hos Achilles Global Energy og Magnet JQS.

Norsk Akkreditering

Norsk akkreditering er Norges nasjonale akkrediteringsorgan, for å bl.a sikre at vår kompetanse, styringssystem, arbeidsmetoder og kvalitet er ihht. krav i internasjonale standarder.

akkreditert.no

 

Godkjenninger, dokumenter m.m.

Akkrediteringsomfang Nemko Norlab AS

Pga. fleksibel akkreditering kan oversikten på nettsiden være mangelfull. Ta kontakt med et av våre laboratorier for en fullstendig oversikt over akkrediteringsomfanget.

NS-EN ISO 14001:2015

Denne internasjonale standarden er beregnet på å brukes av organisasjoner som ønsker å håndtere sitt miljøansvar på en systematisk måte som bidrar til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet.

 

Godkjenninger, dokumenter m.m.

Certificate Nemko Norlab AS

Analyse- og tekniske tjenester innen miljøovervåking, kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin, inkludert prøvetaking og rådgivning.

NS-EN ISO 45001:2018

Internasjonal standard for arbeidsmiljø. Sørger for trygge og helsefremmende arbeidsplasser ved å forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse, samt ved å forbedre arbeidsmiljøprestasjonen proaktivt.

 

Godkjenninger, dokumenter m.m.

Certificate ISO 45001 Nemko Norlab AS

Analyse- og tekniske tjenester innen miljøovervåking, kjemi, mikrobiologi og veterinærmedisin, inkludert prøvetaking og rådgivning.

Achilles

Achilles hjelper kjøpere med å finne de riktige leverandørene, administrere relasjonene deres og nyte økt grad av synlighet og kontroll over hele forsyningskjeden. 

Godkjenninger, dokumenter m.m.

Sertifikat leverandør Nemko Norlab AS

Leverandør i Global Energy Qualification System som er i samsvar med NORSOK- og IOGP-kravene.

3.2.2.0 Konsulenttjenester for sikkerhet, helse og miljø
3.3.10.0 Materialtjenester (R&D)
3.7.8.0 Laboratorietestingstjenester

Magnet JQS

Magnet JQS is a joint qualification system used by operators and entrepreneurs to source, screen, qualify and monitor suppliers in accordance with their respective qualification and procurement requirements.

 

Godkjenninger, dokumenter m.m.

Certificate of Registration Nemko Norlab AS

Registered Supplier

Sentralt godkjent

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

dibk.no

 

Godkjenninger, dokumenter m.m.

Sentral godkjenning Nemko Norlab AS

– Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3
– Educational Enterprise Approval