Velg en side

Kvalitet, godkjenninger og sertifiseringer

Vi vil møte våre kunders behov og forventninger.

Nemko Norlab vil møte våre kunders behov og forventninger innen testing og rådgivning, og jobber for riktig kvalitetssikring i alle ledd. Våre produkter og tjenester oppfyller våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden.

Kvalitetspolitikk

Ledelsen i Nemko Norlab forplikter seg til å overholde kravene i bedriftens styringssystem og kontinuerlig arbeide for å gjøre styringssystemet bedre og tilpasset vår virksomhet. Vi skal ha en virksomhet som er kvalitetssikret i alle ledd. Det skal legges til rette for at selskapets medarbeidere skal ha fokus på kvalitetssikring og godt innarbeidede rutiner for å følge prosedyrer i styringssystemet.

Styringssystemet for bedriften skal bidra til en kontinuerlig forbedringsprosess og selskapet skal jobbe for å fremme:

  • Rask responstid til våre kunder
  • Kompetanse på stedet
  • Kunnskap om markedet
  • Tverrfaglig miljø

Ledelsen skal kontinuerlig jobbe for at alle medarbeidere har et eierskap til styringssystemet og det skal tilstrebes en styrt kvalitet på alle analysetjenester.

Vi skal være upartiske og unnvike alle interessekonflikter mellom arbeid og det personlige, spesielt i forhold til kunder og /eller leverandører.

Vi skal identifisere og forstå våre kunders behov gjennom nær dialog og kontakt med kunden, på alle nivå i bedriften.

Kunden skal oppleve at vi leverer våre produkter/tjenester i henhold til gjeldende avtaler og vi skal være kundens foretrukne samarbeidspartner.

Ledelsen forplikter seg videre til å overholde kravene gitt i NS-EN ISO/IEC 17025 og de til enhver tid aktuelle og gjeldende forskrifter og kravdokumenter utarbeidet av Norsk Akkreditering.

Det legges vekt på å fremme en åpen bedriftskultur der alle avvik og klager oppfattes som et område for forbedring.

Alle ansatte skal motiveres til å avdekke og jobbe med forbedringspotensialer.

Miljøsertifisering

Vi tar vårt miljøavtrykk på alvor og har rutiner på plass for å minske det. Nemko Norlab er nå også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Akkreditering

Kundens tillit til våre leveranser er fundamentet for vår eksistens. Kvalitet skal derfor kjennetegnes i alt det vi gjør.

Vårt kvalitetssystem er enkelt, oversiktlig og logisk oppbygd. Hver enkelt medarbeider benytter seg av dette systemet i sitt daglige arbeid hvor det kvalitetsmessige arbeidet utføres i praksis.

Vi skal kjennetegnes ved å forstå kundens behov og levere det som kunden etterspør.

Vårt kvalitetssystem er godkjent av Norsk Akkreditering som benytter standarden NS-EN ISO 17025 som grunnlag for sin godkjennelse.

Laboratorier som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 17025 tilfredsstiller også NS-EN ISO 9001:2015, da denne standarden samsvarer med og utgjør en del av kravelementene i NS-EN ISO 17025. NS-EN ISO 17025 inneholder imidlertid mange krav til teknisk kompetanse som ikke er dekket i NS-EN ISO 9001:2008.

Nemko Norlab ble akkreditert første gang 15.03.1996 etter NS-EN ISO 17025 med akkrediteringsnummer P039. Nemko Norlab er akkreditert innenfor fagområdene kjemisk analyse, mikrobiologi, veterinærmedisin og miljømåling. Aktiviteten er fordelt på 12 geografiske enheter, Mo i Rana (hovedkontor), Glomfjord, Brønnøysund, Namdal, Fosen, Frøya, Molde, Kristiansund, Surnadal, Sunnmøre, Oslo og Porsgrunn. Omfanget av akkrediteringen er beskrevet i akkrediteringsdokument med akkrediteringsnummer  TEST 032.

Sentral godkjenning

Nemko Norlab har sentral godkjenning for prosjektering av miljøsanering.

Prekvalifisert leverandør

Nemko Norlab er prekvalifisert leverandør til offshoreindustrien gjennom Achilles og Magnet JQS.