Velg en side

Veterinærmedisin

Vi leverer et bredt spekter av veterinærmedisinske analyser for fiskepatogener og smoltifisering.

Genteknologiske analyser

Nemko Norlab har lenge levert akkrediterte analyser til akvakulturbransjen. Nemko Norlab har også avtale med Mattilsynet, og er utpekt som offentlig laboratorium innenfor fiskehelse.

Offentlig laboratorium

Å være offentlig laboratorium innenfor fiskehelse innebærer at Mattilsynet kan bruke Nemko Norlab for virusanalyser og at fiskehelseveterinærer gjerne anbefaler oss overfor oppdretterne.

Det er vår lokasjon i Namsos som har ekspertisen på dette feltet. Laboratoriet er akkreditert innen P27 Veterinærmedisin og utfører i dag en rekke tester innen dette området.

Virustestene som er utpekt av Mattilsynet gjelder agens SAV og ILAV. Subtyping kan utføres ved positive funn. I tillegg utføres akkrediterte tester av virusene VHSV, IHNV og IPNV. Vi kan også teste for SGPV (Poxvirus) og Paramoeba perurans, en parasitt som forårsaker AGD (amoeba gill disease).

Nye deteksjonsmetoder kan i tillegg etableres etter kundens behov.

Andre tjenester

For settefiskanlegg er kunnskap om smoltifisering viktig før fisken sendes videre til matfiskanlegg. På dette området tilbyr vi akkreditert ATPase-analyse.

Vi har erfaring med å utvikle nye metoder som er etterspurt etter spesifikke formål. I tillegg har vi kontakter som gir oss muligheten for gode samarbeid, og som gjør det mulig å bruke ny teknologi for å utvikle nye metoder. Dette kan handle om analyser for å påvise nylig oppdagede agens, men også om ny teknologi som gjør det mulig å forbedre eksisterende metodikk.

Utover P27 Veterinærmedisin innehar våre laboratorier også akkreditering innen P12 Kjemisk analyse. Dette gjelder bla. miljøparametere (metaller, PAH/NPD, THC, PCB), TOC, glødetap og kornfordeling i sedimentprøver. Ta gjerne kontakt med et av våre laboratorier for fullstendig oversikt over våre akkrediterte tjenester.

Ta gjerne kontakt med våre fagpersoner dersom du har spørsmål eller vil bestille tjenester hos oss.

Godkjenninger og sertifisering

Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

Norsk Akkreditering
Lars Löfvenberg, PhD

Lars Löfvenberg, PhD

Overingeniør, Namdal

Fiskehelse. Smoltifisering. Genteknologi, Enzymkinetikk. Metodeutvikling/-validering. Fagansvarlig veterinærmedisin.

 +47 909 73 975
lars.lofvenberg

Johan Ahlin

Johan Ahlin

Overingeniør, Namdal

Drikkevannsanalyser, kartlegging av miljøtilstand, kommunalt vann og avløp. Salg.

 +47 918 84 727
johan.ahlin