Velg en side

Kjemiske analyser

Nemko Norlab utfører en rekke kjemiske analyser knyttet til miljøundersøkelser og kvalitetskontroll av råvarer og produkter. Vi har godt utstyrte, moderne laboratorier og leverer i tillegg uorganiske- og organiske spesialanalyser til en rekke industrikunder og forskningsmiljøer.

Nemko Norlab leverer tilpassede laboratorieløsninger for ulike industribedrifter.

Forurenset grunn

Forurensingsforskriften setter krav til å vurdere om det er forurenset grunn i et område der det er planlagt terrenginngrep. Er det «grunn til å tro» at dette er tilfelle, utløser det krav om å utføre nødvendige undersøkelser. Et viktig ledd i disse undersøkelsene er å analysere for å få en avklaring på om jorden faktisk er forurenset.

Vær oppmerksom på at forskriften ikke sier noe om størrelsen på terrenginngrepet. Det betyr at kravene i forskriften gjelder uavhengig av størrelsen på tiltaket.

Vi kan også bistå med analyser og vurderinger når forurenset grunn/jord skal vurderes som avfall (f.eks. deponering av masser).

Analyser

Vi tilbyr følgende analyser:

 • Tungmetaller
 • BTEX
 • PCB
 • Alifater
 • Totale hydrokarboner (THC)/Mineralolje
 • PAH
 • Total organisk karbon (TOC)
 • Identifisering av syredannende bergarter (f.eks. svartskifer (alunskifer) og sur gneis)
 • m.m

Vi kan også bidra med tilpassede analyser i forbindelse med kildesporing, vurdering av nedbrytningsgrad på oljeforurensning og andre krevende problemstillinger i forbindelse med analyse etter forurensninger.

Eksempler

Situasjoner der det er relevant å analysere jord/forurenset grunn:

 • Arbeid på en tomt
 • Overtagelse av eiendom (gjerne kombinert med miljøkartlegging for å undersøke selve bygningsmassen for forurensinger)
 • Vurdering av forurensing/spredning
 • Effekt av tiltak etter akutte utslipp
 • Kildesporing (f.eks. lekkasje fra fyringsoljetank)
 • Opprydding på en tomt
 • Tilstandsrapport for industriområder (M-630)

  Hvorfor velge Nemko Norlab

  Nemko Norlab har lang erfaring med forurenset grunn. Vi kan bistå med å vurdere om «det er grunn til å tro» at et område er forurenset, med tips til prøvetaking, valg av analyser og vurdering av resultater.

  Etter avtale sammenligner vi påviste konsentrasjoner med normverdier og helsebaserte tilstandsklasser (TA2553). Vi kan også inkludere informasjon fra prøvetaking (kart, bilder, etc.) slik at du får en mer fullverdig rapport som kan leveres til myndighetene.

  Vi har erfarne ingeniører, moderne utstyr og kan garantere god kvalitet og hurtig respons på våre tjenester. Vi er akkreditert iht. ISO 17025.

  Hos Nemko Norlab er det kort vei til råd og informasjon

  – ved spørsmål, ta kontakt med våre fagfolk!

  Godkjenninger og sertifisering

  Nemko Norlab innehar forskjellige godkjenninger og sertifikater. Full oversikt finner du her:

  Norsk Akkreditering
  Ørjan Jamtli

  Ørjan Jamtli

  Avdelingsingeniør Mo i Rana

  Asbest, farlig avfall, forurenset grunn, byggkartlegging

   +47 976 88 954
  orjan.jamtli