Velg en side

Rapport fra Byggavfallskonferansen 2022

4. apr. 2022 | Blogg

Hvordan man kan benytte byggavfallet som en ressurs, og hvordan man kan skape mindre byggavfall i framtiden ved å bygge smartere, med bedre planlegging og systemer for dette?

Vi jobber hver dag med analyser av bygningsmaterialer for å avdekke miljøskadelige stoffer i byggavfall. Endelig var det mulig å møtes igjen til konferanse om dette temaet og den 16.-17. mars kunne jeg delta på Byggavfallskonferansen 2022 arrangert av NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall), i Næringslivets hus i Oslo. Felles for innleggene disse dagene var sirkulær økonomi: hvordan man kan benytte byggavfallet som en ressurs, og hvordan man kan skape mindre byggavfall i framtiden ved å bygge smartere, med bedre planlegging og systemer for dette.

En gjenganger i flere av foredragene var at man må bli bedre til å utnytte eksisterende bygg framfor å rive dem. Det som er viktig da, er å bygge slik at det blir enklere å gjenbruke materialene ved neste rehabilitering – altså å bygge for framtidig ombruk. Man må også bygge med byggevarer av god kvalitet så byggene lever lenger og er bedre rustet for et stadig voldsommere klima.

Et spennende foredrag angående dette var om EUs mål for redusering av klimaavtrykk i byggebransjen. Det ble fortalt at man må doble rehabiliteringsraten og bedre utnytte eksisterende bygg. En utfordring var at flere materialer lages i for dårlig kvalitet og at det er for mye engangsprodukter. Dette vil EU komme med krav om at skal bli bærekraftig: Alle produkter og tjenester skal ha dokumentasjon mhp. bærekraftighet i framtiden.

Andre innlegg handlet om utfordringer ved håndtering av bruk av overskuddsmasser; av både masser som er forurenset og masser som ikke er forurenset. Et spennende pågående prosjekt som ble tatt fram var vaskeanlegg for forurensede masser fra bygg og anleggsprosjekter. På denne måten skal forurensningene i massene overføres til en vannfase, mens overskuddsmassen kan komprimeres og fås ut som en filterkake. Dette er et impermeabelt materiale som kan brukes som en tettebarriere. Andre prosjekter som ble trukket fram var mulige måter å gjenvinne kalk-sement-stabilisert leire (KS-leire), hvordan man kan utnytte tunellboremasse, og utfordringer knyttet til med bygging i svartskifer.

Så alt i alt handlet i år byggavfallskonferansen mye om hvordan redusere byggavfall ved å bygge for framtidig ombruk – og at byggavfall er en ressurs.

Ønsker du å lese mer om våre tjenester knyttet til byggavfall kan du gå videre til vår nettside.

Trym Christian Trommestad
Avdelingsingeniør