Velg en side

Rådgivning

Vi leverer kundetilpassede, helhetlige produkter som innbefatter prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

Arbeidsmiljøkartlegging

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med valg av målestrategi og gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser, og mange av kundene våre setter pris på muligheten til å diskutere disse problemstillingene med oss.
Våre medarbeidere i Yrkeshygienisk faggruppe har lang erfaring med undersøkelser av industrielt arbeidsmiljø, samt inneklimaundersøkelser. Vi er til enhver tid oppdatert på nye regler og forskrifter fra Arbeidstilsynet innenfor kjemisk og biologisk eksponering, støy og inneklima.
Vi tar også yrkeshygieniske oppdrag der vi er utførende part i alle ledd fra befaring ved bedriften og planlegging av målestrategi, til prøvetaking, analyser, rapportering av resultater og risikovurdering. Dette gjøres i hht. Arbeidstilsynets forskifter og veiledninger, som det alltid vises til i pålegg som gis fra Arbeidstilsynet. Dersom kunden ønsker dette kommer vi gjerne til bedriften i etterkant for å presentere undersøkelsen.

Produkter i nettbutikk

Tone Gardsjord

Tone Gardsjord

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, luftkvalitet

 +47 922 98 513
tone.gardsjord

Tove Ravnåmo

Tove Ravnåmo

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima, støymåling

 +47 990 36 032
tove.ravnaamo

Oscar Espeland

Oscar Espeland

Seniorrådgiver/yrkeshygieniker

Arbeidsmiljø og inneklima

 +47 918 17 793
oscar.espeland

Marit-Kristine Tangvik

Marit-Kristine Tangvik

Måletekniker