Velg en side
Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Blant bjørn, bær og becquerel i norsk natur

Tsjernobyl-ulykken i 1986 var en av de alvorligste atomkraftverkulykker i verdenshistorien. Den fikk også store konsekvenser for de geografiske områdene i Norge som ble rammet av radioaktivt nedfall etter ulykken.  Det gjaldt særlig områder i nordlige deler av...
Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Fagstoff fra lab’en: Røntgendiffraksjon (XRD)

Om XRD XRD røntgendiffraksjon er kort for X-Ray Diffraction. I en XRD-analyse blir prøven utsatt for en røntgenstråle med spesifikk kjent bølgelengde. Ethvert krystallinsk materiale vil gi et helt unikt fingeravtrykksmønster for dette materialet. Identifisering gjøres...