Velg en side

Kurs

Nemko Norlab har et bredt spekter av kurs innenfor klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Næringsmiddelhygiene – storkjøkken, catering og restaurant, e-læringskurs

Dårlige hygienerutiner på kjøkkenet kan føre til at sykdomsfrembringende mikroorganismer spres med maten til et stort antall mennesker. Dette kan medføre store konsekvenser både for de berørte og virksomheten.

Vi har utviklet et kurs som skal gi personell som har ansvar og oppgaver med tilberedning av mat, hygieneoppfølging og prøvetaking, økt kompetanse for å sikre trygge matvarer. Kurset er bygd opp med teori og øvelsesoppgaver, og avsluttes med eksamen basert på «multiple choice».

Innholdet i kurset:

  • Generell mikrobiologi
  • Internkontroll og HACCP
  • Mikrobiologisk prøvetaking
  • Kjøkken- og personhygiene
  • Renhold

Siden 2012 har vi arrangert næringsmiddelhygienekurs for personell i storkjøkken-, catering- og restaurantbransjen. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien valgte vi å utarbeide kurset også som e-læringskurs. Opplæringen tas der du er – når det passer. Enten på mobil, nettbrett eller pc.

  • Kursets varighet: 3-4 timer
  • Pris: 3 700,– (2 700,- hvis flere deltakere fra samme firma/arbeidsgiver)
  • Målgruppe: Personell med ansvar og oppgaver med tilberedning av mat, hygieneoppfølging og prøvetaking.

Påmelding: https://forms.gle/wJ95dfy1be59unLw8

Ved spørsmål, ta kontakt med Svein Gunnar Drabløs på svein.drablos@nemkonorlab.com eller +47 92 47 90 92

Næringsmiddelhygiene Offshore kurs 2