Velg en side

Kurs

Nemko Norlab har et bredt spekter av kurs innenfor klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Næringsmiddelhygiene offshore, e-læringskurs

Matforpleining på offshoreinnretninger kan være sårbart. Dårlige hygienerutiner kan føre til at sykdomsfrembringende mikroorganismer spres med maten til et stort antall av mannskapet, med de konsekvenser dette vil medføre.

Vi har utviklet et kurs som skal gi personell med ansvar og oppgaver for hygieneoppfølging, prøvetaking og tilberedning av mat, økt kompetanse for å sikre trygge matvarer. Deltagerne vil også stå bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser som et matbårent utbrudd. Kurset er bygd opp med teori og øvelsesoppgaver, og avsluttes med eksamen basert på «multiple choice».

Innholdet i kurset:

  • Generell mikrobiologi
  • Internkontroll, HACCP, beredskap og tiltak
  • Mikrobiologisk prøvetaking
  • Personlig hygiene
  • Kjøkkenhygiene og prinsipper for trygg mat
  • Renhold

Siden 2012 har vi arrangert næringsmiddelhygienekurs for offshorenæringen som klasseromskurs. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien, og ønske fra næringen selv, valgte vi å utarbeide kurset også som e-læringskurs. Opplæringen tas der man er – når det passer. Enten på mobil, nettbrett eller pc. 

  • Kursets varighet: 3-5 timer
  • Pris: 5.700, –
  • Målgruppe: Personell med ansvar og oppgaver for hygieneoppfølging, prøvetaking og håndtering av matbårne sykdomsutbrudd samt tilberedning av mat.

Påmelding: https://forms.gle/FrnVT7QiapWq2LeS9

Ved spørsmål, ta kontakt med Svein Gunnar Drabløs på svein.drablos@nemkonorlab.com eller +47 92 47 90 92

Næringsmiddelhygiene Offshore kurs 2
Næringsmiddelhygiene Offshore kurs 2