Velg en side

Kurs

Nemko Norlab har et bredt spekter av kurs innenfor klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Webinar om drikkevann

Vi har tidligere arrangert egen «Vanndag», men på grunn av Koronasituasjonen har vi flyttet våre kurs inn i digitale klasserom. Våre fagpersoner inviterer nå sammen med en inspektør fra Mattilsynet til webinar med tema drikkevann.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er Vannverkseiere, enhetsledere, driftsansvarlige, teknisk personell, prøvetakere, tilsynspersonell og eventuelt andre som har med drikkevann å gjøre.

Målsetting

Etter gjennomført kurs, skal deltagerne ha fått mer kjennskap til Drikkevannsforskriften, farekartlegging, beredskap, prøvetaking og transport av vannprøver og om analysene som inngår i de ulike prøvegruppene.

Kursholdere

  • Ekstern innleder f.eks fra Mattilsynet
  • Svein G Drabløs, Avdelingsrådgiver Nemko Norlab
  • Johan P. Ahlin, Kvalitetsansvarlig kjemi Nemko Norlab
  • Anne Kristin Gussiås, Kvalitetsansvarlig mikrobiologi Nemko Norlab

Kursinnhold og gjennomføring

Kursdato: Planlegges 1.halvår 2023.

Kurset har følgende innhold:

  • Drikkevannsforskriften
  • Farekartlegging, risikoanalyse
  • Prøvetaking og transport
  • Foredragene og kursbevis blir tilsendt etter endt kurs.

Kursets varighet: 3 timer
Pris: 1800,- pr. person (1600,- pr. person for påfølgende deltakere hvis flere fra samme firma/arbeidsgiver)
Målgruppe: Vannverkseiere, enhetsledere, driftsansvarlige, teknisk personell, prøvetakere, tilsynspersonell og eventuelt andre som har med drikkevann å gjøre.

Frist for påmelding kommer.

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev er du sikret informasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med
Anne Kristin Gussiås – Kvalitetsansvarlig mikrobiologi – 901 17 895
anne.kristin.gussias@nemkonorlab.com

Næringsmiddelhygiene Offshore kurs 2