Velg en side

Kurs

Nemko Norlab har et bredt spekter av kurs innenfor klasseromskurs, webinarer og e-læringskurs.

Drikkevann offshore, e-læringskurs

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet - også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere godt og sikkert drikkevann.

Vi er avhengige av å drikke vann. Vi bader, dusjer, vasker hender og pusser tenner og hver person bruker gjennomsnittlig 150-200 liter vann pr. døgn. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet – også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere godt og sikkert drikkevann. Ny utgave (4.0) av e-læringskurset ble lansert i september 2020 og er oppdatert ift gjeldende regelverk, anbefalinger på årlig prøvetaking og kurset er utvidet i forhold til Legionella. E-læringskurset er tilgjengelig hos trainingportal.no både på norsk og engelsk. Kurset er basert på 5. utgave av «Nok, godt og sikkert Drikkevann offshore» og Drikkevannsforskriften fra 2017.

Kurset er rikelig illustrert for å gi kursdeltaker en best mulig forståelse og tolking av regelverket. Det finnes intuitive og nyttige øvingsoppgaver underveis i hele kurset. Det er delt inn i flere deler, hver med en avsluttende eksamen.

Innholdet i kurset er:

Innledning, regelverk og forvaltning

Vi innleder bl.a. med at «Drikkevann er et næringsmiddel». Kapittelet gir så en kort innføring i de viktigste relevante lover og regler med vekt på Drikkevannsforskriften. Det blir også vektlagt hensikten og nytten med å etablere gode rutiner i bedriftens styringssystem med referanser til gjeldende regelverk.

Vannkvalitet

Kapittelet legger vekt på prøvetaking, transport og analyse av drikkevannsprøver, inkludert de feilkilder og kritiske faktorer for å sikre representativ dokumentasjon for kvaliteten på drikkevannet om bord. Det blir også gitt en innføring i tolking av analysesvar med bevisstgjøring rundt tiltaksgrenser.

Bekjemping og drift

Som en naturlig videreføring av forrige del tar vi her for oss hvilke tiltak som bør iverksettes i forbindelse med overskridelse av grensene. Praktiske tips og konsekvenser av feil eller manglende driftsrutiner/tiltak blir gjennomgått.

  • Kursets varighet: 3-5 timer
  • Pris: 6900,-
  • Målgruppe: Driftere av drikkevannsanlegg offshore som f.eks. medic og maskinist, samt kritiske forvaltere av drikkevann som f.eks. kokk, forpleiningssjef.

Ved spørsmål, ta kontakt med anne.kristin.gussias@nemkonorlab.com