Velg en side

Gratis morgenmøte om Listeria 7.desember kl.09:00

6. des. 2023 | Nyheter

Vi inviterer til morgenmøte der hovedtema vil være en presentasjon av masteroppgaven til en av våre ansatte, prøveuttak og analysemetoder.

Listeria monocytogenes er en patogen bakterie som forårsaker listeriose, en næringsmiddelbåren sykdom som kan overføres fra mor til foster under graviditet. Næringsmiddelhygieneforskriften stiller strenge krav til analyse av både produkter og prøver fra produksjonsmiljø.

På dette møtet vil Karine Henriksen Brevik fra vår lab i Kristiansund presentere sin Masteroppgave som har tittelen: «Forekomst av Listeria monocytogenes i et matfiskanlegg i Hardangerfjorden.»

Kort og godt så handler den om hvordan forekomsten av Listeria monocytogenes i matfiskanlegget ble påvirket av klima, og om det var sesongvariasjon. I tillegg stilles det spørsmål til om dette er en mulig kontamineringskilde til L. monocytogenes i slakteriene.

Påmelding gjøres her og mer info om våre tjenester innen næringsmidler finner du her.

Wenche Brennbakk
Markedssjef, Nemko Norlab