Velg en side

Fremtidens verktøykasse for yrkeshygienikere

8. nov. 2019 | Bygg og anlegg, Landbasert industri, Olje og gass

SINTEF Molab på NYFs årskonferanse oktober 26-30 i Stavanger, og våre tanker om fremtidens verktøykasse for yrkeshygienikerprofesjonen.

Sammen med tre av mine kollegaer i SINTEF Molab deltok jeg sist uke på den store årlige møteplassen for yrkeshygienikerne her i landet, Norsk Yrkeshygienisk Forenings (NYF) årskonferanse. I år var konferansen lagt til Stavanger, og det var 160 deltakere, hvorav ca. 20% fra oljebransjen. Halvparten av deltakerne er allerede kunder av oss og det var mange hyggelig tilbakemeldinger. Vi hadde som alltid stand, der vi fikk vist fram en del av utstyret vi har til utleie, og diskutert måleprogram og analyser. Moro å prate med nye og gamle kontakter i bransjen.

Støy

Første dag var viet støy, hvor vi blant annet fikk presentert en del nytt, inkludert støykamera for å søke støylekkasjer og kunne gjøre støyreduserende tiltak; apper som er nøyaktige nok til å måle støy i arbeidsmiljø av operatørene selv; og intelligente ørepropper som kan varsle når nivået er for høyt eller tillatt dagsdose nærmer seg. Dette siste er viktig fordi ny forskning viser at det er stor sammenheng mellom dårlig hørsel og utvikling av demens og Alzheimer, med klar anbefaling om at høreapparat tas i bruk så raskt som mulig når hørselen svekkes.

Digitalisering av HMS

Innleggene på dag to om Aker BPs prosjekt for digitalisering av HMS, og Xtend Technologys bruk av droner i forbindelse med inspeksjoner ga oss et innblikk i hvilke muligheter som ny teknologi kan gi oss yrkeshygienikere. Vi i SINTEF Molab har selv begynt å tilby tjenester basert på bruk av droner, og Xtends presentasjon inspirerende med tanke på mulighetsområdene. Ellers var det interessante innlegg om ultrafine partikler fra dieseleksos (har en klar sammenheng med hjerte- og karsykdommer); fordeler, bruk og vedlikehold av turbostyrte åndedrettsvern; og bekreftelsesfellen (vi leter ubevisst etter data som bekrefter våre hypoteser/fordommer, ved psykolog Egon Hagen). Vi fikk også siste nytt fra Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt).

Støykamera

Støykameraer tror vi blir viktig teknologi for bransjen, og vi vurderer allerede nå å kjøpe inn slikt kamera for å bygge en kommersiell tjeneste. På konferansen ble det vist eksempler fra industri, både off-shore og landbasert. Et typisk bruksområde var manglende tetting rundt dører og rørkoblinger. Etter å ha diskutert med en akustiker i Brekke & Strand, så synes støykamerateknologien å være en fantastisk målemetode, spesielt i industri med store forhold, der det ikke er for mange refleksjoner som kan forstyrre lydbildet. Teknologien er kanskje ikke så godt egnet i kontorlandskap.

Enten du var på konferansen eller ei, ta gjerne kontakt med meg på tove.ravnaamo@sintefmolab.no for å diskutere disse mulighetene nærmere.
Takk til arrangørene i NYF Rogaland for et solid faglig program (selv om innlegget om e-sigaretter ikke traff helt hos meg, i den jobben jeg gjør som yrkeshygieniker).

Tove Ravnåmo
Seniorrådgiver og yrkeshygieniker, SINTEF Molab