Velg en side

Miljømåling

Vi utfører miljøundersøkelser både i ute- og innemiljø samt bistår med prøvetaking, analyse og rådgivning. Vi er akkreditert for måling av utslipp til luft og vann - og bestemmelse av mange ulike parametre og komponenter i utslipp. Vi utfører også bl.a.  miljøkartlegging av bygg, grunnundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging.

Inneklima

Nemko Norlab har lang erfaring fra inneklimakartlegginger for kommuner og bedrifter/virksomheter og har også utført regelmessige tilsyn i forbindelse med arbeidet med miljørettet helsevern i blant annet skoler og barnehager. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel.

Hvordan er det hos dere?

 • Er det mistanke om muggsopp?
 • Føles luften tung og tett?
 • Plages dere med støy eller etterklang?
 • Oppleves luften for varm eller kald?

Vår inneklimakartlegging gir dere svar på disse og andre viktige spørsmål.

Vi kan tilby følgende målinger

 • CO2-nivå
 • Temperatur
 • Relativ luftfuktighet
 • Gjenklang/akustikk
 • Støy fra tekniske installasjoner
 • Lys
 • Muggsopp
 • Lufthastighet(trekk)

En avtale med oss medfører

 • En effektiv kartlegging tilpasset kundens behov med tanke på tidspunkt for gjennomføring.

 • En god indikasjon på om inneklimaet er tilfredsstillende.

 • En dokumentasjon som vil være til nytte ved planlegging av vedlikehold, og driftsmessige forbedringer.

Rolf Erik Nustad

Rolf Erik Nustad

Rådgiver MHV