Velg en side

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Testing av armeringsprodukter

Nemko Norlab har i flere tiår drevet med mekanisk testing av materialer, og er ett av de mest erfarne laboratoriene i Norge på dette området. Vi utfører mekanisk testing, metallografiske undersøkelser, skadeundersøkelser og kjemiske analyser. Vi gjør mer enn 50 000 destruktive tester i året, med rask responstid og høy kvalitet.

Typiske eksempler på hva vi utfører

 • Tester og tjenester som imøtekommer kravene i NS-EN 10080-1:2015 og NS 3576

Kravelementer i NS-EN 10080-1:2015:

 • Registrering av karakteristiske verdier og oppfølging av langsiktig kvalitetsnivå LTQL
 • Statistikk
 • Evaluering av resultater
 • Masse pr. meter
 • Overflategeometri
 • Kjemisk sammensetning
 • Strekkprøving
 • Bøy og rebøy
 • Elding
 • Utmatting

Nemko Norlab er akkrediterte ihht prøvingsstandarden NS-EN ISO 15630-1 for metodene Strekkfasthet, flytegrense, forlengelse, kontraksjon og duktilitet (bøyeprøving).

Testing i forbindelse med sveiste armeringskomponenter

NS-EN1090 og NS-EN ISO 17660 stiller krav til at armering som sveises og benyttes konstruktivt skal følges opp etter disse standardene.

Nemko Norlab ivaretar den destruktive testingen som disse standardene krever.

Strekktesting
Resultat strekktesting
Bøying
Testing av sveis
Norsk Akkreditering
Tore Trulsen

Tore Trulsen

Material

Destruktiv testing

+47 918 55 131 
tore.trulsen